amaren


Word

Dictionary

Phrases

  • Amaren ama bere amona da. Family 1
  • Nire amaren senarra nire aita da. Family 2
  • Gure amaren ahizpa gure izeba da. Family 3
  • Gure amaren neba gure osaba da. Family 3
  • Zu nire amaren ama zarelako, nire amona zara. Because 2-2
  • Nire amaren ama zarenez, nire amona zara. Because 2-2
  • Amaren eguna maiatzean da. Spring