Numbers and Math 3

Id: 103
source

Introduction

Numbers and Math 3

Numbers eleven to nineteen

 • The numbers 11 to 19 are variations of the word 10 (hamar)
 • Eleven is hamaika
 • Twelve to eighteen are hama (r removed) + the number 2 to 8.

  • hamabi = hama + bi.
 • Nineteen is hemeretzi.

Vocabulary Numbers and Math 3

 • hamaika: eleven
 • hamabi: twelve
 • hamahiru: thirteen
 • hamalau: fourteen
 • hamabost: fifteen
 • hamasei: sixteen
 • hamazazpi: seventeen
 • hemazortzi: eighteen
 • hemeretzi: nineteen

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
hamaika eleven ['eleven1', 'eleven2', 'eleven3']
hamabi twelve ['twelve1', 'twelve2', 'twelve3']
hamahiru thirteen ['thirteen1', 'thirteen2', 'thirteen3']
hamalau fourteen ['fourteen1', 'fourteen2', 'fourteen3']
hamabost fifteen ['fifteen1', 'fifteen2', 'fifteen3']
hamasei sixteen ['sixteen1', 'sixteen2', 'sixteen3']
hamazazpi seventeen ['seventeen1', 'seventeen2', 'seventeen3']
hemazortzi eighteen ['eighteen1', 'eighteen1', 'eighteen1']
hemeretzi nineteen ['nineteen1', 'nineteen1', 'nineteen1']

Phrases

Zenbat apaiz daude?
How many priests are there?
Badaude hemeretzi apaiz.
Hemeretzi apaiz daude.
There are nineteen priests.
Zenbat zarete?
How many are you?
Hamabi gara.
Gu hamabi gara
We are twelve.
Zenbat arrotz daude?
How many strangers are there.
Badaude hamahiru arrotz.
Hamahiru arrotz daude.
There are thirteen strangers.
Badaude hamaika sukaldari eta hemazortzi camarero.
Hamaika sukaldari eta hemazortzi camarero daude.
There are eleven cooks and eighteen waiters.
Zer dira hamazazpi eta hamalau?
What is seventeen and fourteen?
Hamabost gehi bat hamasei dira.
Fifteen plus one is sixteen.
Zer da hamar gehi lau?
What is ten plus four?
Hamabi gehi bost hemeretzi dira.
Twelve plus five is nineteen.
eta zer dira hamaika eta hamahiru?
and what are eleven and thirteen?
hemazortzi ken lau hamalau dira.
Eighteen minus four is fourteen.
Zer dira hamazazpi ken bat?
What are seventeen minus one?
Badaude hamasei txori, hamabost oilasko eta hontz bat.
Hamasei txori, hamabost oilasko eta hontz bat daude.
There are sixteen birds, fifteen chickens and one owl.
Hamaika ahuntz eta sei ardi hamazazpi animalia dira.
Eleven goats and six sheep are seventeen animals.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor's ('Aitorren (male name)',)
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikel's ('Mikelenak (male name)',)
Miren's ('Miren (female name)',)
Miren's ('Mirenen (female name)',)
Xabier's ('Xabieren (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz (izan)', 'nago (egon)')
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira (izan)', 'zara (izan)', 'gara (izan)', 'zaude (egon)', 'gaude (egon)', 'zaudete (egon)', 'daude (egon)')
aunt ('izeba',)
aunt's ('izebare',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother's ('neban', 'anaian')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alba')
church ('eliza',)
churches ('elizak',)
cook ('sukaldari',)
cooks ('sukaldariak',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter's ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
dog ('txakur', 'txakurra')
dogs ('txakurrak',)
eight ('zortzi',)
eighteen ('hemazortzi',)
eleven ('hamaika',)
engineer ('ingeniari',)
euros ('euro',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father's ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
fifteen ('hamabost',)
five ('bost',)
four ('lau',)
fourteen ('hamalau',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather's ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother's ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('NON case, not a word',)
inside ('barruan',)
is ('da (izan)', 'dago (egon)')
it ('hura',)
its ('berea',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother's ('amaren',)
mothers ('amak',)
mouse ('sagua',)
much ('asko',)
many ('asko',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatora',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
nine ('bederatzi',)
nineteen ('hemeretzi',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
outside ('kanpo',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister's ('ahizpan', 'arreban')
slow ('motel',)
seven ('zazpi',)
seventeen ('hamazazpi',)
six ('sei',)
sixteen ('hamasei',)
snake ('sugea',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son's ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students' ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
ten ('hama',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
three ('hiru',)
thin ('argal',)
thirteen ('hamahiru',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
two ('bi',)
twelve ('hamabi',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle's ('osabaren',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Aitorren ("Aitor's (male name)",)
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikelenak ("Mikel's (male name)",)
Miren ("Miren's (female name)",)
Mirenen ("Miren's (female name)",)
Xabieren ("Xabier's (male name)",)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizpan ("sister's",)
aiton-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ("grandfather's",)
aita ('father',)
aitaren ("father's",)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ("daughter's",)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ("mother's",)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ("grandmother's",)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ("brother of a brother's",)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arreba ('sister of a brother',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
badaude ('there are',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
barruan ('inside',)
bat ('one',)
bederatzi ('nine',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
bi ('two',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
bost ('five',)
da ('he is (izan)', 'she is (izan)', 'it is (izan)')
dago ('he is (egon)', 'she is (egon)', 'it is (egon)')
daude ('they are (egon)',)
dira ('are (izan)',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
eliza ('church',)
elizan ('in a church',)
elizetan ('in the churches',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxean ('in the house',)
euro ('euro',)
ez ('not, no',)
gara ('are (izan)',)
gaude ('are (egon)',)
gaztea ('young',)
gehi ('plus',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
hamar ('ten',)
hamaika ('eleven',)
hamabi ('twelve',)
hamahiru ('thirteen',)
hamalau ('fourteen',)
hamabost ('fifteen',)
hamasei ('sixteen',)
hamazazpi ('seventeen',)
hemazortzi ('eighteen',)
hemeretzi ('nineteen',)
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hiru ('three',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hotelan ('in the hotel',)
how much ('zenbat',)
how many ('zenbat',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleak ('students',)
ikasleenak ("students'",)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebare ("aunt's",)
jatora ('nice',)
kanpo ('outside',)
kanpoan ('located outside',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
ken ('minus',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lau ('four',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
medikua ('doctor',)
minus ('ken',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('I am (izan)',)
nago ('I am (egon)',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ("uncle's",)
plus ('gehi',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
poltsan ('in the purse',)
polizia ('police officer',)
sagu ('mouse',)
sagua ('mouse',)
sei ('six',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ("son's",)
seme-alba ('children',)
seme-albak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
sugea ('snake',)
sukaldari ('cook',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakurra ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txori ('bird',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldi ('horse',)
zaldia ('a horse',)
zara ('you are (izan)',)
zarete ('their',)
zaude ('you are (egon)',)
zaudete ('you (plural) are (egon)',)
zazpi ('seven',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zenbat ('How much', 'How many')
zer ('what',)
zero ('zero',)
zortzi ('eight',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zuhaitzean ('in a tree',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)