osabaren


Word

Dictionary

Phrases

  • Nire osabaren semea lehengusua da. Family 2