Bizi 3

Id: 123
source

Introduction

Bizi 3

 • When you are describing the location where someone lives, you use the Inessive (NON) form, which answers the question “where?”.

Past tense - I lived (someplace)

 • The past tense is formed with the past of IZAN as in “Ni Donostian bizi nintzen.” (I used to live in San Sebastian.)

Lesson 3 Vocabulary

 • Ni bizi nintzen I lived
 • Zu bizi zinen You lived.
 • Hura bizi zen He/he/it lived.
 • Gu bizi ginen We lived.
 • Zuek bizi zineten You (plural) lived.
 • Haiek bizi ziren They lived.
 • Italian In Italy
 • Duela ago
 • urtebete One year

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
Ni bizi nintzen. I lived ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Zu bizi zinen. You lived. ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Hura bizi zen. She lived.,He lived. ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Gu bizi ginen We lived None
Zuek bizi zineten You (plural) lived ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Haiek bizi ziren They lived ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Italian In Italy ['nothing', 'nothing', 'nothing']
duela ago ['nothing', 'nothing', 'nothing']
urtebete one year ['nothing', 'nothing', 'nothing']

Phrases

Ni Italian bizi nintzen, baina orain Espainian bizi naiz.
-
I
t
a
l
i
a
n

b
i
z
i

n
i
n
t
z
e
n
,

b
a
i
n
a

o
r
a
i
n

E
s
p
a
i
n
i
a
n

b
i
z
i

n
a
i
z
.
I lived in Italy, but now I live in Spain.
Ni duela bi urte Europan bizi nintzen,
Duela bi urte Europan bizi nintzen,
I lived in Europe two years ago.
Two years ago, I lived in Europe.
Zu Frantzian bizi zinen duela bost urte.
Frantzian bizi zinen duela bost urte.
You lived in France five years ago.
Five years ago, you lived in France.
Zuek Euskal Herrian zinen da?
Euskal Herrian zinen da?
You lived in the Basque country.
Apaiza elizan bizi zen.
The priest lived in the church.
Gure umea baserrian bizi zen, baina orain etxea bizi da.
Our child lived on a farm, but now he lives in a house.
Our child lived on a farm, but now she lives in a house.
Nire emaztea Espainian bizi zen.
My wife lived in Spain.
Nire senarra basoan bizi zen.
My husband lived in the forest.
Gu duela lau urte Bilbon bizi ginen, baina orain Donostian bizi gara.
Duela lau urte Bilbon bizi ginen, baina orain Donostian bizi gara.
We lived in Bilbao four years ago, but now we live in San Sebastian.
Four years ago we lived in Bilbao, but now we live in San Sebastian.
Gu Bilbon bizi ginen duela urtebete.
Bilbon bizi ginen duela urtebete.
We lived in Bilbao one year ago.
One year ago we lived in Bilbao.
Zuek duela hiru urte Italian bizi zinen.
Duela hiru urte Italian bizi zinen.
Three years ago you (plural) lived in Italy.
Three years ago you lived in Italy.
Three years ago you all lived in Italy.
Three years ago you'll lived in Italy.
You (plural) lived in Italy three years ago.
You lived in Italy three years ago.
You all lived in Italy three years ago.
You'll lived in Italy three years ago.
Non bizi ziren?
Where did you (plural) live?
Where did you live?
Where did you all live?
Where did you'll live?
Gure gurasoak Gasteizen bizi ziren duela hamar urte.
Our parents lived in Vitoria ten years ago.
Ten years ago our parents lived in Vitoria.
Dortokak ibaian bizi ziren.
The turtles lived in the river.
Irakasleak duela hamabi urte bizi ziren eskolan.
The teachers lived in the school twelve years ago.
Twelve years ago the teachers lived in the school.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor’s ('Aitorren (male name)',)
Anea’s ('Anearenak (female name, plural object)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
Miren’s ('Miren (female name)',)
Arrano ('Arrano (name of a street)',)
Vitoria ('Gasteiz (city in Basque Country)',)
Europe ('Europa',)
France ('Frantzia',)
Italy ('Italia',)
one ('bat',)
two ('bi',)
three ('hiru',)
four ('lau',)
five ('bost',)
six ('sei',)
seven ('zazpi',)
eight ('zortzi',)
nine ('bederatzi',)
ten ('hamar',)
eleven ('hamaika',)
twelve ('hamabi',)
thirteen ('hamahiru',)
fourteen ('hamalau',)
fifteen ('hamabost',)
sixteen ('hamasei',)
seventeen ('hamazazpi',)
eighteen ('hemazortzi',)
nineteen ('hemeretzi',)
a ('-a',)
ago ('duela',)
also ('ere',)
am ('naiz',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira', 'zara', 'gara', 'zarete')
aunt ('izeba',)
aunt’s ('izebaren',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
basque ('euskal',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
Bilbao ('Bilbo',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother’s ('nebanen', 'anaianen')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
camareroa ('waiter',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alabak')
church ('eliza',)
country ('herrian',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
cows ('behiak',)
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter’s ('alabaren',)
did ('not translated',)
do ('not translated',)
does ('not translated',)
doctor ('medikua',)
doctors ('medikuak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver ('gidaria',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
farm ('baserri',)
farmhouse ('baserri',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father’s ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
fish ('arraina',)
forest ('baso',)
France ('Francia',)
friend ('laguna',)
friend’s ('lagunen',)
friends’ ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
goats ('ahuntzak',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather’s ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother’s ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
here ('hemen',)
hers ('berea',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
house ('etxe',)
housewife ('etxekoandrea',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('Inessive case',)
is ('da',)
it ('hura',)
its ('berea',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
live ('bizi + izan',)
lives ('bizi + izan',)
lived ('bizi + past of izan',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
Madrid ('Madril',)
mine ('nirea',)
on ('Inessive case',)
owls ('hontzak',)
man ('gizona',)
mice ('saguak',)
mother ('ama',)
mother’s ('amaren',)
mothers ('amak',)
mountains ('mendiak',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatorra',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse ('erizaina',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
parents’ ('gurasoen',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
priest ('apaiza',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
river ('ibai',)
san ('san',)
Sebastian ('Sebastian',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
sheep ('ardiak',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister’s ('ahizparen', 'arrebaren')
slow ('motel',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son’s ('semearen',)
small ('txiki',)
Spain ('Espainia',)
street ('kale',)
students ('ikasleak',)
students’ ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
teachers ('irakasleak',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('han',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
two ('bi',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle’s ('osabaren',)
waiter ('camareroa',)
waiters ('camareroak',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
will ('future tense',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
year ('urte',)
years ('urteak',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Aitorren ('Aitor’s (male name)',)
Anearenak ('Anea’s (female name, plural object)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
Miren ('Miren’s (female name)',)
Arrano ('Arrano (name of a street)',)
Gasteizen ('in Vitoria (city in Basque Country)',)
Europan ('in Europe',)
Frantzian ('in France',)
Italian ('in Italy',)
bat ('one',)
bi ('two',)
hiru ('three',)
lau ('four',)
bost ('five',)
sei ('six',)
zazpi ('seven',)
zortzi ('eight',)
bederatzi ('nine',)
hamar ('ten',)
hamaika ('eleven',)
hamabi ('twelve',)
hamahiru ('thirteen',)
hamalau ('fourteen',)
hamabost ('fifteen',)
hamasei ('sixteen',)
hamazazpi ('seventeen',)
hemazortzi ('eighteen',)
hemeretzi ('nineteen',)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizparen ('sister’s',)
ahuntzak ('goats',)
aitona-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ('grandfather’s',)
aita ('father',)
aitaren ('father’s',)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ('daughter’s',)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ('mother’s',)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ('grandmother’s',)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ('brother of a brother’s',)
anaiaren ('brother’s',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
apaiza ('priest',)
ardiak ('sheep',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arraina ('fish',)
arreba ('sister of a brother',)
arrebaren ('sister’s',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
batean ('in a',)
basoan ('in a forest',)
baserri ('farm', 'farmhouse')
baserria ('farm', 'farmhouse')
baserrian ('on a farm',)
begira ('look',)
behiak ('cows',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
Bilbo ('Bilbao',)
Bilbon ('in Bilbao',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizi ('live',)
biziko ('will live',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
camarero ('waiter',)
camareroa ('the waiter',)
camareroak ('waiters',)
da ('is',)
dira ('are',)
Donostian ('in San Sebastian',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
duela ('ago',)
elizan ('in a church',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erizaina ('nurse',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eskolan ('in a school',)
Espainian ('in Spain',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxean ('in a house',)
etxekoandrea ('housewife',)
euskal ('basque',)
ez ('not, no',)
Francian ('in France',)
gara ('are',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gidaria ('driver',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gizona ('man',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gurasoen ('parents’',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
han ('there',)
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hemen ('here',)
herrian ('country',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ibaian ('in a river',)
ikasleak ('students',)
ikasleenak ('students’',)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
irakasleak ('teachers',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebaren ('aunt’s',)
jatorra ('nice',)
kalean ('in/on a street',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ('friend’s',)
lagunaren ('friend’s',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Madrilen ('in madrid',)
medikua ('doctor',)
medikuak ('doctors',)
mendietan ('on the mountains',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('am',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ('uncle’s',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
polizia ('police officer',)
saguak ('mice',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ('son’s',)
seme-alabak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
urte ('year',)
urtebete ('one year',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldia ('horse',)
zara ('are',)
zarete ('are',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)
nintzen ('I was',)
zinen ('you were',)
zen ('he/she/it was',)
ginen ('we were',)
zineten ('you (plural) were',)
ziren ('they were',)