Family 2

Id: 112
source

Introduction

Family 2

Vocabulary Family 2

  • lehengusu: cousin (male)
  • lehengusina: cousin (female)
  • biloba: grandson/granddaughter
  • ume: child
  • izeba: aunt
  • osaba: uncle
  • senarra: husband
  • emaztea: wife
  • seme-alba: children

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
biloba grandson,granddaughter ['grandson1', 'granddaughter1', 'grandson2']
emaztea wife ['wife1', 'wife2', 'wife3']
senarra husband ['husband1', 'husband2', 'husband3']
izeba aunt ['aunt1', 'aunt2', 'aunt3']
osaba uncle ['uncle1', 'uncle2', 'uncle3']
lehengusu cousin (male) ['cousinmale1', 'cousinmale2', 'cousinmale3']
lehengusina cousin (female) ['cousinfemale1', 'cousinfemale2', 'cousinfemale3']
seme-alba children,sons and daughters ['children1', 'children2', 'children3']
ume child ['child1', 'child2', 'child3']

Phrases

Haiek gure bilobak dira.
They are our grandchildren.
Nire semearen semea nire biloba da.
The son of my son is my grandson.
My son’s son is my grandson.
Nire alabaren alaba nire biloba da.
The daughter of my daughter is my granddaughter.
My daughter’s daughter is my granddaughter.
Emakumea hau nire emaztea da.
This woman is my wife.
Nire emaztea etxekoandrea da.
My wife is a housewife.
Nire aitaren emaztea nire ama da.
The wife of my father is my mother.
My father’s wife is my mother.
Gizon hau nire senarra da.
This man is my husband.
Bere senarra tour gida da.
Her husband is a tour guide.
Nire amaren senarra nire aita da.
The husband of my mother is my father.
My mother’s husband is my father.
Ni zure osaba naiz.
I am your uncle.
I’m your uncle.
Gure osaba erizaina bat da.
Our uncle is a nurse.
Haien izeba medikua da.
Their aunt is a doctor.
Hura gure izeba da.
She is our aunt.
Gure izeba irakaslea da.
Our aunt is a teacher.
Nire osabaren semea lehengusua da.
My uncle’s son is my cousin (male).
My uncle’s son is my cousin.
Nire lehengusua da ere camareroa.
My cousin (male) is also a waiter.
My cousin is also a waiter.
Nire izebaren alaba nire lehengusina da.
My aunt’s daughter is my cousin (female).
My aunt’s daughter is my cousin.
The daughter of my aunt is my cousin (female).
The daughter of my aunt is my cousin.
Nire lehengusina ere nire laguna da.
My cousin (female) is also my friend.
My cousin is also my friend.
Haiek nire seme-alba dira.
They are my children.
Zu nire umea zara.
You are my child.
Umea nire semea da.
The child is my son.

Dictionary

EnglishBasque
Anea’s ('Anearenak (female name, plural object)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira', 'zara')
aunt ('izeba',)
aunt’s ('izebaren',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alba')
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter’s ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
doctors ('medikuak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver ('gidaria',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father’s ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
friend ('laguna',)
friend’s ('lagunen',)
friends’ ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather’s ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother’s ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
hers ('berea',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
house ('etxe',)
housewife ('etxekoandrea',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
is ('da',)
it ('hura',)
its ('berea',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother’s ('amaren',)
mothers ('amak',)
my ('nire',)
new ('berri',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse ('erizaina',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
parents’ ('gurasoen',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
priest ('apaiza',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
slow ('motel',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son’s ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students’ ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle’s ('osabaren',)
waiter ('camareroa',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
what ('zer',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Anearenak ('Anea’s (female name, plural object)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
aitona-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ('grandfather’s',)
aita ('father',)
aitaren ('father’s',)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ('daughter’s',)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ('mother’s',)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ('grandmother’s',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
apaiza ('priest',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
camareroa ('waiter',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erizaina ('nurse',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxekoandrea ('housewife',)
ez ('not, no',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gidaria ('driver',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoen ('parents’',)
gurasoak ('parents',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleak ('students',)
ikasleenak ('students’',)
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebaren ('aunt’s',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ('friend’s',)
lagunaren ('friend’s',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
medikua ('doctor',)
medikuak ('doctors',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
naiz ('am',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ('uncle’s',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
polizia ('police officer',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ('son’s',)
seme-alba ('children',)
senarra ('husband',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldia ('horse',)
zara ('are',)
zarete ('their',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)