Numbers and Math 1

Id: 101
source

Introduction

Numbers and Math 1

Numbers one to five

 • The number one (bat) is treated as an adjective, and goes to the right, and as takes grammatical suffixes.

  • Mutil baten liburua da. It is one boy's book.
 • The rest of the numbers go the the left and are not changed.

  • Bi gizon daude. There are two men.
  • (note that gizon is in the Indefinite form)

Zenbat

 • Zenbat (how many, how much) is used to make questions about quantity.

Verbs

 • When discussing math, the verb IZAN (da/dira) is used, as this is always true.

  • Zenbat da sei gehi bi. How much is six plus two.
  • Hamar ken bederatzi bat da. Ten minus nine is one.
  • Sei gehi lau, hamar dira. Six plus four are ten.
  • Sei behi eta lau txerri hamar animalia dira. Six cows and four pigs are ten animals.
 • When discussing quantity (how many or there are), EGON (dago, daude) is used.

  • Zenbat gizon daude? How many men are there?
  • Mutiko bat dago etxean. One boy is in the house.
  • Sei behi daude. There are six cows.

Vocabulary Numbers and Math 1

 • zero: zero
 • bat: one
 • bi: two
 • hiru: three
 • lau: four
 • bost: five
 • euro: euro
 • zenbat: How much/many?

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
bat one ['one1', 'one2', 'one3']
bi two ['two1', 'two2', 'two3']
hiru three ['three1', 'three2', 'three3']
lau four ['four1', 'four2', 'four3']
bost five ['five1', 'five2', 'five3']
euro euro ['euro1', 'euro2', 'euro3']
zenbat How much,How many None

Phrases

Barkatu. Zenbat da liburua?
Excuse me. How much is a book?
Excuse me. How much is the book?
Egun on. Liburua bost euro da.
Good Morning. A book is five euros.
Good Morning. The book is five euros.
Barkatu. Zenbat gizon daude?
Excuse me. How many men are there?
Badaude bi emakume.
Bi emakume daude.
There are two women.
Arratsalde on. Aitor naiz. Mutil bat naiz.
Arratsalde on. Ni Aitor naiz. Ni mutil bat naiz.
Arratsalde on. Aitor naiz. Ni mutil bat naiz.
Arratsalde on. Ni Aitor naiz. Mutil bat naiz.
Good afternoon. I am Aitor. I am one boy.
Good afternoon. I am Aitor. I am a boy.
Zenbat erizain daude?
How many nurses are there?
Badaude lau neska.
Lau neska daude.
There are four girls
Zenbat gidari daude?
How many drivers are there?
Badaude hiru mediku. Bat altua. Bi motz.
Hiru mediku daude. Bat altua. Bi motz.
There are three doctors. One tall. Two short.
Zenbat polizia daude?
How many police are there?
Badaude lau turist.
Lau turist daude.
There are four tourists.
Zenbat da motxila.
How much is the backpack?
How much is a backpack?
Baloi bost euro da.
A ball is five euros.
The ball is five euros.
Boligrafo bat bi euro da.
One pen is two euros.
A pen is two euros.
Aterkia bost euro da.
The umbrella is five euros.
An umbrella is five euros.
Hiru oilasko daude?
Are there three chickens?
Ez, badaude bi txakur eta bost katu.
Ez, bi txakur eta bost katu daude.
No, there are two dogs and five cats.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor's ('Aitorren (male name)',)
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikel's ('Mikelenak (male name)',)
Miren's ('Miren (female name)',)
Miren's ('Mirenen (female name)',)
Xabier's ('Xabieren (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz (izan)', 'nago (egon)')
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira (izan)', 'zara (izan)', 'gara (izan)', 'zaude (egon)', 'gaude (egon)', 'zaudete (egon)', 'daude (egon)')
aunt ('izeba',)
aunt's ('izebare',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother's ('neban', 'anaian')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alba')
church ('eliza',)
churches ('elizak',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter's ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
dog ('txakur', 'txakurra')
dogs ('txakurrak',)
engineer ('ingeniari',)
euros ('euro',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father's ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
five ('bost',)
four ('lau',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather's ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother's ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('NON case, not a word',)
inside ('barruan',)
is ('da (izan)', 'dago (egon)')
it ('hura',)
its ('berea',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother's ('amaren',)
mothers ('amak',)
mouse ('sagua',)
much ('asko',)
many ('asko',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatora',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
outside ('kanpo',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister's ('ahizpan', 'arreban')
slow ('motel',)
snake ('sugea',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son's ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students' ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
three ('hiru',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
two ('bi',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle's ('osabaren',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Aitorren ("Aitor's (male name)",)
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikelenak ("Mikel's (male name)",)
Miren ("Miren's (female name)",)
Mirenen ("Miren's (female name)",)
Xabieren ("Xabier's (male name)",)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizpan ("sister's",)
aiton-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ("grandfather's",)
aita ('father',)
aitaren ("father's",)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ("daughter's",)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ("mother's",)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ("grandmother's",)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ("brother of a brother's",)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arreba ('sister of a brother',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
badaude ('there are',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
barruan ('inside',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
bi ('two',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
bost ('five',)
da ('he is (izan)', 'she is (izan)', 'it is (izan)')
dago ('he is (egon)', 'she is (egon)', 'it is (egon)')
daude ('they are (egon)',)
dira ('are (izan)',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
eliza ('church',)
elizan ('in a church',)
elizetan ('in the churches',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxean ('in the house',)
euro ('euro',)
ez ('not, no',)
gara ('are (izan)',)
gaude ('are (egon)',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hiru ('three',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hotelan ('in the hotel',)
how much ('zenbat',)
how many ('zenbat',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleak ('students',)
ikasleenak ("students'",)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebare ("aunt's",)
jatora ('nice',)
kanpo ('outside',)
kanpoan ('located outside',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lau ('four',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
medikua ('doctor',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('I am (izan)',)
nago ('I am (egon)',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ("uncle's",)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
poltsan ('in the purse',)
polizia ('police officer',)
sagu ('mouse',)
sagua ('mouse',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ("son's",)
seme-alba ('children',)
seme-albak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
sugea ('snake',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakurra ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txori ('bird',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldi ('horse',)
zaldia ('a horse',)
zara ('you are (izan)',)
zarete ('their',)
zaude ('you are (egon)',)
zaudete ('you (plural) are (egon)',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zenbat ('How much', 'How many')
zer ('what',)
zero ('zero',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zuhaitzean ('in a tree',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)