Bizi 2

Id: 122
source

Introduction

Bizi 2

Future tense - I will live (someplace)

  • The future tnese is formed by combining biziko with the present of IZAN as in “Ni Donostian biziko naiz” (I will live in San Sebastian.)
  • When you are describing the location where someone lives, you use the Inessive (NON) form, which answers the question “where?”.

Lesson 2 Vocabulary

  • Ni biziko naiz I will live
  • Zu biziko zara You will live
  • Hura biziko da He/she/it will live
  • Gu biziko gara We will live
  • Zuek biziko zareta You (plural) will live
  • Haiek biziko dira They will live

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
Ni biziko naiz I will live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Zu biziko zara You will live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Hura biziko da she will live,he will live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Gu biziko gara We will live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Zuek biziko zarete You (plural) will live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Haiek biziko dira They will live ['nothing', 'nothing', 'nothing']

Phrases

Non biziko naiz?
Where will I live?
Espainian biziko naiz.
I will live in Spain.
Basoan biziko naiz.
I will live in the forest.
Etxean biziko zara?
Will you live in the house?
Will you live in a house?
Zein kalean biziko zara?
Which street will you live on?
Hemen biziko zara.
You will live here.
Gure izeba Arrano kalean biziko da.
Our aunt will live on Arrano street.
Gure osaba Gasteizen biziko da.
Our uncle will live in Vitoria.
Non biziko da zure biloba?
Where will your grandson live?
Where will your granddaughter live?
Non biziko da bere ahizpa?
Where will her sister live?
Bere arreba Europan biziko da.
His sister will live in Europe.
Non biziko gara?
Where will we live?
Euskal Herrian biziko gara.
We will live in the Basque country.
We will live in Basque country.
Non biziko zarete?
Where will you (plural) live?
Where will you live?
Where will you all live?
Where will you'll live?
Zuek hemen biziko zarete
You (plural) will live here.
You will live here.
You all will live here.
You'll will live here.
Frantzian biziko zarete.
You (plural) will live in France.
You will live in France.
You all will live in France.
You'll will live in France.
Bere anaiak han biziko dira.
His brothers will live there.
Bere nebak ere mendian biziko dira?
Will her brothers also live on the mountain?
Ez, ilobak Madrilen biziko dira.
No, The nieces will live in Madrid.
No, The nephews will live in Madrid.
Non biziko dira zure seme-alabak?
Where will your children live?
Gure lehengusuak ere baserrian biziko dira.
Our cousins will also live on the farm.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor’s ('Aitorren (male name)',)
Anea’s ('Anearenak (female name, plural object)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
Miren’s ('Miren (female name)',)
Arrano ('Arrano (name of a street)',)
Vitoria ('Gasteiz (city in Basque Country)',)
Europe ('Europa',)
France ('Frantzia',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira', 'zara', 'gara', 'zarete')
aunt ('izeba',)
aunt’s ('izebaren',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
basque ('euskal',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
Bilbao ('Bilbo',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brothers ('nebak', 'anaiak')
brother’s ('nebanen', 'anaianen')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
camareroa ('waiter',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alabak')
country ('herrian',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
cousins ('lehengusuak', 'lehengusinak')
cows ('behiak',)
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter’s ('alabaren',)
do ('not translated',)
does ('not translated',)
doctor ('medikua',)
doctors ('medikuak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver ('gidaria',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
farm ('baserri',)
farmhouse ('baserri',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father’s ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
fish ('arraina',)
forest ('baso',)
France ('Francia',)
friend ('laguna',)
friend’s ('lagunen',)
friends’ ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
goats ('ahuntzak',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather’s ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother’s ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
here ('hemen',)
hers ('berea',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
house ('etxe',)
housewife ('etxekoandrea',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('Inessive case',)
is ('da',)
it ('hura',)
its ('berea',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
live ('bizi',)
lives ('bizi',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
Madrid ('Madril',)
mine ('nirea',)
on ('Inessive case',)
owls ('hontzak',)
man ('gizona',)
mice ('saguak',)
mother ('ama',)
mother’s ('amaren',)
mothers ('amak',)
mountain ('mendia',)
mountains ('mendiak',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatorra',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse ('erizaina',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
parents’ ('gurasoen',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
priest ('apaiza',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
river ('ibai',)
san ('san',)
Sebastian ('Sebastian',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
sheep ('ardiak',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sisters ('ahizpak', 'arrebak')
sister’s ('ahizparen', 'arrebaren')
slow ('motel',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son’s ('semearen',)
small ('txiki',)
Spain ('Espainia',)
street ('kale',)
students ('ikasleak',)
students’ ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('han',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle’s ('osabaren',)
waiter ('camareroa',)
waiters ('camareroak',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
will ('future tense',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Aitorren ('Aitor’s (male name)',)
Anearenak ('Anea’s (female name, plural object)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
Miren ('Miren’s (female name)',)
Arrano ('Arrano (name of a street)',)
Gasteizen ('in Vitoria (city in Basque Country)',)
Europan ('in Europe',)
Frantzian ('in France',)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizpak ('sisters of a sister',)
ahizparen ('sister’s',)
ahuntzak ('goats',)
aitona-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ('grandfather’s',)
aita ('father',)
aitaren ('father’s',)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ('daughter’s',)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ('mother’s',)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ('grandmother’s',)
anaia ('brother of a brother',)
anaiak ('brothers of a brother',)
anaian ('brother of a brother’s',)
anaiaren ('brother’s',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
apaiza ('priest',)
ardiak ('sheep',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arraina ('fish',)
arreba ('sister of a brother',)
arrebak ('sisters of a brother',)
arrebaren ('sister’s',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
batean ('in a',)
basoan ('in a forest',)
baserria ('farm', 'farmhouse')
baserri ('farm', 'farmhouse')
baserrian ('on a farm',)
begira ('look',)
behiak ('cows',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
Bilbo ('Bilbao',)
Bilbon ('in Bilbao',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizi ('live',)
biziko ('will live',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
camarero ('waiter',)
camareroa ('the waiter',)
camareroak ('waiters',)
da ('is',)
dira ('are',)
Donostian ('in San Sebastian',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erizaina ('nurse',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
Espainian ('in Spain',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxean ('in a house',)
etxekoandrea ('housewife',)
euskal ('basque',)
ez ('not, no',)
Francian ('in France',)
gara ('are',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gidaria ('driver',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gizona ('man',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gurasoen ('parents’',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
han ('there',)
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hemen ('here',)
herrian ('country',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ibaian ('in a river',)
ikasleak ('students',)
ikasleenak ('students’',)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebaren ('aunt’s',)
jatorra ('nice',)
kalean ('in/on a street',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ('friend’s',)
lagunaren ('friend’s',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
lehengusuak ('cousins (male)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Madrilen ('in madrid',)
medikua ('doctor',)
medikuak ('doctors',)
mendian ('on the mountain',)
mendietan ('on the mountains',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('am',)
neba ('brothers of a sister',)
nebak ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ('uncle’s',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
polizia ('police officer',)
saguak ('mice',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ('son’s',)
seme-alba ('children',)
seme-alabak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldia ('horse',)
zara ('are',)
zarete ('are',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)