Bizi 1

Id: 121
source

Introduction

Bizi 1

Present Tense - I live (someplace)

 • Bizi means to live (someplace), and is an example of non-conjugated intransitive verb.
 • All Basque verbs have a non-conjugated form, and about 30 also have a conjugated form.
 • The present tense for non-conjugated Basque verbs is used to show a habitual or repeated action.
 • The present tense is formed by combining bizi with the conjugated verb IZAN (naiz, zara, da, gara, zareta, dira).
 • The location the subject lives at is in the Insessive (Non) case as in “Ni Donostian bizi naiz” (I live in San Sebastian).

Lesson 1 Vocabulary

 • Ni bizi naiz: I live
 • Zu bizi zara: You live
 • Hura bizi da: He/she/it lives
 • Gu bizi gara: We live
 • Zuek bizi zareta: You (plural) live
 • Haiek bizi dira: They live
 • Basseri Farm, farmhouse

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
Ni bizi naiz I live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Zu bizi zara You live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Hura bizi da He lives,She lives ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Gu bizi gara We live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Zuek bizi zarete You (plural) live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
Haiek bizi dira They live ['nothing', 'nothing', 'nothing']
baserri Farm, farmhouse ['nothing', 'nothing', 'nothing']

Phrases

Ni baserrian bizi naiz.
Ni basseri batean bizi naiz.
Baserrian bizi naiz
Basseri batean bizi naiz.
I live in a farmhouse.
I live in the farmhouse.
I live on a farm.
I live on a farm.
Ni Euskal Herrian bizi naiz.
Euskal Herrian bizi naiz.
I live in Basque country.
Ni Madrilen bizi naiz.
Madrilen bizi naiz.
I live in Madrid.
Zu etxean bizi zara?
Zu etxe batean bizi zara?
Etxean bizi zara?
Etxe batean bizi zara?
Do you live in a house?
Do you live in the house?
Non bizi zara zu?
Non bizi zara?
Where do you live?
Zu Francian bizi zara.
Francian bizi zara.
You live in France.
Arraina ibaian bizi da.
The fish lives in the river.
Gure aitona baserrian bizi da.
Gure aitona basseri batean bizi da.
Our grandfather lives in a farmhouse.
Our grandfather lives in the farmhouse.
Our grandfather lives on a farm.
Our grandfather lives on the farm.
Non bizi da zure amona?
Where does your grandmother live?
Non bizi da haien ama?
Where does their mother live?
Haien aita Bilbon bizi da.
Their father lives in Bilbao.
Txoria basoan zuhaitz batean bizi da.
The bird lives in a tree in the forest.
Gu etxe batean bizi gara.
Etxe batean bizi gara.
We live in a house.
Non bizi zarete zuek?
Non bizi zarete?
Where do you (plural) live?
Where do you live?
Where do you all live?
Where do you'll live?
Zuek hemen bizi zarete, Euskal Herrian.
Hemen bizi zarete, Euskal Herrian.
You (plural) live here. In the Basque country.
You live here. In the Basque country.
You all live here. In the Basque country.
You'll live here. In the Basque country.
Zuek Madrilen bizi zarete?
Madrilen bizi zarete?
Do you (plural) live in Madrid?
Do you live in Madrid?
Do you all live in Madrid?
Do you'll live in Madrid?
Non bizi dira bere gurasoak?
Where do his parents live?
Where do her parents live?
Gure aitona-amonak basoan bizi dira.
Our grandparents live in the forest.
Non bizi dira zure semeak?
Where do your sons live?
Gure alabak gure baserrian bizi dira.
Gure alabak gure basseri batean bizi dira.
Our daughters live on our farm.
Our daughters live in our farmhouse.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor’s ('Aitorren (male name)',)
Anea’s ('Anearenak (female name, plural object)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
Miren’s ('Miren (female name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira', 'zara', 'gara', 'zarete')
aunt ('izeba',)
aunt’s ('izebaren',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
basque ('euskal',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
Bilbao ('Bilbo',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother’s ('nebanen', 'anaianen')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
camareroa ('waiter',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alabak')
country ('herrian',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
cows ('behiak',)
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter’s ('alabaren',)
do ('not translated',)
does ('not translated',)
doctor ('medikua',)
doctors ('medikuak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver ('gidaria',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
farm ('baserri',)
farmhouse ('baserri',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father’s ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
fish ('arraina',)
forest ('baso',)
France ('Francia',)
friend ('laguna',)
friend’s ('lagunen',)
friends’ ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather’s ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother’s ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
here ('hemen',)
hers ('berea',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
house ('etxe',)
housewife ('etxekoandrea',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('Inessive case',)
is ('da',)
it ('hura',)
its ('berea',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
live ('bizi',)
lives ('bizi',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
Madrid ('Madril',)
mine ('nirea',)
on ('Inessive case',)
owls ('hontzak',)
man ('gizona',)
mice ('saguak',)
mother ('ama',)
mother’s ('amaren',)
mothers ('amak',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatorra',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse ('erizaina',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
parents’ ('gurasoen',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
priest ('apaiza',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
river ('ibai',)
san ('san',)
Sebastian ('Sebastian',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister’s ('ahizparen', 'arrebaren')
slow ('motel',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son’s ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students’ ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle’s ('osabaren',)
waiter ('camareroa',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Aitorren ('Aitor’s (male name)',)
Anearenak ('Anea’s (female name, plural object)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
Miren ('Miren’s (female name)',)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizparen ('sister’s',)
aitona-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ('grandfather’s',)
aita ('father',)
aitaren ('father’s',)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ('daughter’s',)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ('mother’s',)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ('grandmother’s',)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ('brother of a brother’s',)
anaiaren ('brother’s',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
apaiza ('priest',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arraina ('fish',)
arreba ('sister of a brother',)
arrebaren ('sister’s',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
batean ('in a',)
basoan ('in a forest',)
baserri ('farm', 'farmhouse')
baserria ('farm', 'farmhouse')
baserrian ('on a farm',)
begira ('look',)
behiak ('cows',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
Bilbo ('Bilbao',)
Bilbon ('in Bilbao',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizi ('live',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('is',)
dira ('are',)
Donostian ('in San Sebastian',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erizaina ('nurse',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxekoandrea ('housewife',)
euskal ('basque',)
ez ('not, no',)
Francian ('in France',)
gara ('are',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gidaria ('driver',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gizona ('man',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gurasoen ('parents’',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hemen ('here',)
herrian ('country',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ibaian ('in a river',)
ikasleak ('students',)
ikasleenak ('students’',)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebaren ('aunt’s',)
jatorra ('nice',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ('friend’s',)
lagunaren ('friend’s',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Madrilen ('in madrid',)
medikua ('doctor',)
medikuak ('doctors',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('am',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ('uncle’s',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
polizia ('police officer',)
saguak ('mice',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ('son’s',)
seme-alabak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldia ('horse',)
zara ('are',)
zarete ('are',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)