Numbers and Math 2

Id: 102
source

Introduction

Numbers and Math 2

Numbers six to ten

Vocabulary Numbers and Math 2

  • sei: six
  • zazpi: seven
  • zortzi: eight
  • bederatzi: nine
  • hamar: ten
  • gehi: plus
  • ken: minus

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
sei six ['six1', 'six2', 'six3']
zazpi seven ['seven1', 'seven2', 'seven3']
zortzi eight ['eight1', 'eight2', 'eight3']
bederatzi nine ['nine1', 'nine2', 'nine3']
hamar ten ['ten1', 'ten2', 'ten3']
gehi plus ['plus1', 'plus2', 'plus3']
ken minus ['minus1', 'minus2', 'minus3']

Phrases

Zenbat sagu daude?
How many mice are there?
Badaude zazpi dortoka. Lili eta sei lagun daude.
Zazpi dortoka daude. Lili eta sei lagun daude.
There are seven turtles. Lili and six friends.
Gu hamar etxekoandre gara.
Hamar etxekoandre gara.
We are ten housewives.
Zenbat ardi daude?
How many sheep are there?
Badaude zortzi suge.
Zortzi suge daude.
There are eight snakes.
Zenbat ahuntz daude?
How many goats are there?
Badaude bederatzi behi.
Bederatzi behi daude.
There are nine cows
Zer da sei gehi zortzi?
What is six plus eight?
Zazpi gehi hiru hamar dira.
Seven plus three are ten.
Zer da bederatzi euro gehi bi euro?
What is nine Euros plus two Euros?
Bi euro eta bost euro, zazpi euro dira.
Two Euros and five Euros are seven Euros.
Zein da hamar euro ken bi euro?
What is ten Euros minus two Euros?
Bederatzi euro ken euro bat zortzi euro dira.
Nine Euros minus one Euro are eight Euros.
Ez, badaude sei txerri eta bederatzi arrain.
Ez, sei txerri eta bederatzi arrain daude.
No, there are six pigs and nine fish.
Hamar sukaldari ken lau sukaldari sei sukaldari dira.
Ten cooks minus four cooks is six cooks.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor's ('Aitorren (male name)',)
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikel's ('Mikelenak (male name)',)
Miren's ('Miren (female name)',)
Miren's ('Mirenen (female name)',)
Xabier's ('Xabieren (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz (izan)', 'nago (egon)')
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira (izan)', 'zara (izan)', 'gara (izan)', 'zaude (egon)', 'gaude (egon)', 'zaudete (egon)', 'daude (egon)')
aunt ('izeba',)
aunt's ('izebare',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother's ('neban', 'anaian')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alba')
church ('eliza',)
churches ('elizak',)
cook ('sukaldari',)
cooks ('sukaldariak',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter's ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
dog ('txakur', 'txakurra')
dogs ('txakurrak',)
eight ('zortzi',)
engineer ('ingeniari',)
euros ('euro',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father's ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
five ('bost',)
four ('lau',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather's ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother's ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('NON case, not a word',)
inside ('barruan',)
is ('da (izan)', 'dago (egon)')
it ('hura',)
its ('berea',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother's ('amaren',)
mothers ('amak',)
mouse ('sagua',)
much ('asko',)
many ('asko',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatora',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
nine ('bederatzi',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
outside ('kanpo',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
seven ('zazpi',)
six ('sei',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister's ('ahizpan', 'arreban')
slow ('motel',)
snake ('sugea',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son's ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students' ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
ten ('hama',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
three ('hiru',)
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle's ('osabaren',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Aitorren ("Aitor's (male name)",)
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikelenak ("Mikel's (male name)",)
Miren ("Miren's (female name)",)
Mirenen ("Miren's (female name)",)
Xabieren ("Xabier's (male name)",)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizpan ("sister's",)
aiton-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ("grandfather's",)
aita ('father',)
aitaren ("father's",)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ("daughter's",)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ("mother's",)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ("grandmother's",)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ("brother of a brother's",)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arreba ('sister of a brother',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
badaude ('there are',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
barruan ('inside',)
bat ('one',)
bederatzi ('nine',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
bi ('two',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
bost ('five',)
da ('he is (izan)', 'she is (izan)', 'it is (izan)')
dago ('he is (egon)', 'she is (egon)', 'it is (egon)')
daude ('they are (egon)',)
dira ('are (izan)',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
eliza ('church',)
elizan ('in a church',)
elizetan ('in the churches',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxean ('in the house',)
euro ('euro',)
ez ('not, no',)
gara ('are (izan)',)
gaude ('are (egon)',)
gaztea ('young',)
gehi ('plus',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
hamar ('ten',)
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hiru ('three',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hotelan ('in the hotel',)
how much ('zenbat',)
how many ('zenbat',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleak ('students',)
ikasleenak ("students'",)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebare ("aunt's",)
jatora ('nice',)
kanpo ('outside',)
kanpoan ('located outside',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
ken ('minus',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lau ('four',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
medikua ('doctor',)
minus ('ken',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('I am (izan)',)
nago ('I am (egon)',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ("uncle's",)
plus ('gehi',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
poltsan ('in the purse',)
polizia ('police officer',)
sagu ('mouse',)
sagua ('mouse',)
sei ('six',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ("son's",)
seme-alba ('children',)
seme-albak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
sugea ('snake',)
sukaldari ('cook',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
two ('bi',)
txakur ('dog',)
txakurra ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txori ('bird',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldi ('horse',)
zaldia ('a horse',)
zara ('you are (izan)',)
zarete ('their',)
zaude ('you are (egon)',)
zaudete ('you (plural) are (egon)',)
zazpi ('seven',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zenbat ('How much', 'How many')
zer ('what',)
zero ('zero',)
zortzi ('eight',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zuhaitzean ('in a tree',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)