Egon 2

Id: 92
source

Introduction

9. To Be or Not To Be - Egon and the NON(Inessive) Case

Inessive(NON) Case

 • In this lesson you will be introduced to the Proper Names form of the NON - Inessive
 • This case is used to show that the subject(s) are in/on/upon a named place.
 • Proper Names

  • Ending: -(E)N
  • Examples: MadrilEN (Madrid) EuropaN (Europe)
 • Note that the word Herri can mean different things (town, village, region) depending on context.

 • In this lesson you will see the term Euskal Herrian: Basque Country, a name you should learn.

Vocabulary Egon 2

 • Madril: Madrid
 • Espainia: Spain
 • Europa: Europe
 • hemen: here
 • hor: there
 • han: over there
 • Euskal Herrian: in Basque Country
 • baso: forest,woods
 • laku: lake

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
Madril Madrid ['madrid1', 'madrid2', 'madrid3']
Espainia Spain ['spain1', 'spain2', 'spain3']
Europa Europe ['europe1', 'europe2', 'europe3']
hemen here ['here1', 'here2', 'here3']
hor there ['there1', 'there2', 'there3']
han over there ['overthere1', 'overthere2', 'overthere3']
Euskal Herrian in Basque Country ['basque1', 'basque2', 'basque3']
baso forest,woods ['forest1', 'forest2', 'forest3']
laku lake ['lake1', 'lake2', 'lake3']

Phrases

Sukaldaria Euskal Herrian dago.
The cook is in Basque country.
A cook is in Basque country.
A chef is in Basque country.
The chef is in Basque country.
Non dago gona?
Where is the skirt?
Where is a skirt?
Zu lakuan zaude.
Lakuan zaude.
You are in the lake.
Alkandora hor dago.
The shirt is there.
A shirt is there.
Gu Madrilen gaude.
Madrilen gaude.
We are in Madrid.
Non dago Madril?
Where is Madrid?
Madril Espainian dago.
Madrid is in Spain.
Non dago Espainia?
Where is Spain?
Espainia Europan dago.
Spain is in Europe.
Zuek basoan zaudete.
Basoan zaudete.
You (plural) are in the woods.
You'll are in the woods.
You are in the woods.
Non daude haiek?
Non daude?
Where are they?
Haiek han daude.
Han daude.
They are over there.
Zuek Euskal Herrian zaudete.
Euskal Herrian zaudete.
You(plural) are in Basque country.
You'll are in Basque country.
You are in Basque country.
Non dago bere berokia?
Where is her coat?
Where is his coat?
Bere etxea Espainian dago.
Her house is in Spain.
His house is in Spain.
Zure eskularruak ez daude hemen.
Your gloves are not here.
Non daude zure aterkiak?
Where are your umbrellas?
Nire lagunak Euskal Herrian daude.
My friends are in Basque Country.
Ni hemen nago.
Hemen nago.
I am here.
Gerrikoa ez dago hemen..
The belt is not here,
A belt is not here.
Badago hori dortoka.
There is a turtle here.
Han Espainia dago.
Over there is Spain.
Zer dago han?
What is over there?
Baso bat eta laku bat daude han.
Over there are a forest and a lake.

Dictionary

EnglishBasque
Spain ('Espainia',)
Europe ('Europa',)
Basque ('Euskal',)
Country ('Herrian',)
Madrid ('Madril',)
Aitor's ('Aitorren (male name)',)
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikel's ('Mikelenak (male name)',)
Miren's ('Miren (female name)',)
Miren's ('Mirenen (female name)',)
Xabier's ('Xabieren (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz (izan)', 'nago (egon)')
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira (izan)', 'zara (izan)', 'gara (izan)', 'zaude (egon)', 'gaude (egon)', 'zaudete (egon)', 'daude (egon)')
aunt ('izeba',)
aunt's ('izebare',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother's ('neban', 'anaian')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alba')
church ('eliza',)
churches ('elizak',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter's ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
dog ('txakur', 'txakurra')
dogs ('txakurrak',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father's ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
forest ('baso',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton', 'aitona')
grandfather's ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother's ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
here ('hemen',)
hers ('berea',)
hor ('there',)
horse ('zaldia',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('NON case, not a word',)
inside ('barruan',)
is ('da (izan)', 'dago (egon)')
it ('hura',)
its ('berea',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother's ('amaren',)
mothers ('amak',)
mouse ('sagua',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatora',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
outside ('kanpo',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister's ('ahizpan', 'arreban')
slow ('motel',)
snake ('sugea',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son's ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students' ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle's ('osabaren',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
woods ('baso',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Espainia ('Spain',)
Espainian ('in Spain',)
Europa ('Europe',)
Europan ('in Europe',)
Euskal ('Basque',)
Herrian ('Country',)
Madril ('Madrid',)
Madrilen ('in Madrid',)
Aitorren ("Aitor's (male name)",)
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikelenak ("Mikel's (male name)",)
Miren ("Miren's (female name)",)
Mirenen ("Miren's (female name)",)
Xabieren ("Xabier's (male name)",)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizpan ("sister's",)
aiton-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ("grandfather's",)
aita ('father',)
aitaren ("father's",)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ("daughter's",)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ("mother's",)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ("grandmother's",)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ("brother of a brother's",)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arreba ('sister of a brother',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
badago ('there is',)
badaude ('there are',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
barruan ('inside',)
baso ('forest', 'woods')
basoan ('in the forest',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('he is (izan)', 'she is (izan)', 'it is (izan)')
dago ('he is (egon)', 'she is (egon)', 'it is (egon)')
daude ('they are (egon)',)
dira ('are (izan)',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
eliza ('church',)
elizan ('in a church',)
elizetan ('in the churches',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxean ('in the house',)
ez ('not, no',)
gara ('are (izan)',)
gaude ('are (egon)',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
han ('over there',)
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hemen ('here',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hor ('there',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hotelan ('in the hotel',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleak ('students',)
ikasleenak ("students'",)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebare ("aunt's",)
jatora ('nice',)
kanpo ('outside',)
kanpoan ('located outside',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laku ('lake',)
lakuan ('in the lake',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
medikua ('doctor',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('I am (izan)',)
nago ('I am (egon)',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ("uncle's",)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
poltsan ('in the purse',)
polizia ('police officer',)
sagu ('mouse',)
sagua ('mouse',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ("son's",)
seme-alba ('children',)
seme-albak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
sugea ('snake',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakurra ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txori ('bird',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldi ('horse',)
zaldia ('a horse',)
zara ('you are (izan)',)
zarete ('their',)
zaude ('you are (egon)',)
zaudete ('you (plural) are (egon)',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zuhaitzean ('in a tree',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)