Egon 3

Id: 193
source

Introduction

9. To Be or Not To Be - Egon and the NON(Inessive) Case

Inessive(NON) Case

 • In this lesson you will be introduced to the Plural Nouns form of the NON - Inessive
 • This case is used to show that the subjects are in/on/upon places.
 • The Indefinte is also shown below, but won't be used yet.
 • Indefinite

  • Ending: -(E)TAN
  • Examples: etxeTAN (house) haranETAN (valley)
 • Plural definite

  • Ending: -ETAN
  • Examples: etxeETAN (houses)haranETAN (valleys)

Places:

 • Cities in the Basque area often have both a Basque and a Spanish name.

  • Bilboa/Bilbo
  • Donostia/San Sebastian
  • Basteiz/Victoria
  • Irun/IrĂșn (almost the same, but not quite)

Vocabulary Egon Egon 3

 • Mendi: mountain
 • Irun: Irun
 • Donostia: San Sebastian
 • Gasteiz: Vitoria
 • Bilbo: Bilboa
 • kale: street
 • Frantzia: France
 • ibai: river
 • Begira!: Look!

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
mendi mountain ['mountain1', 'mountain2', 'mountain3']
Irun Irun ['irun', 'irun', 'irun']
Donostia San Sebastian ['donostia1', 'donostia2', 'donostia3']
Gasteiz Vitoria ['gasteiz', 'gasteiz', 'gasteiz']
Bilbo Bilboa ['bilbo1', 'bilbo2', 'bilbo3']
kale street ['street1', 'street2', 'street3']
Frantzia France ['france1', 'france2', 'france3']
ibai river ['river1', 'river2', 'river3']
Begira! Look!,Look ['there1', 'there2', 'there3']

Phrases

Hura Frantzia dago.
Frantzia dago.
She is in France.
He is in France.
Frantzia ere dago Europan?
Is France also in Europe?
Begira! Frantzia dago.
Look! There is France.
Gu Gasteizen gaude.
Gasteizen gaude.
We are in Vitoria.
Non dago Gasteiz?
Where is Vitoria?
Gasteiz Euskal Herrian dago.
Vitoria is in Basque Country.
Non dago Donostia?
Where is San Sebastian?
Donostia Euskal Herrian dago.
San Sebastian is in Basque Country.
Bilbo ere Euskal Herrian dago.
Bilboa is also in Basque Country.
Non dago ibaia?
Where is the river?
Ibaia Donostian dago.
The river is in San Sebastian.
Haiek han daude.
Han daude.
They are over there.
Ni Irunen nago.
Irunen nago.
I am in Irun.
Zu Euskal Herrian zaude.
Euskal Herrian zaude.
You are in Basque country.
Non dago eraztuna?
Where is the ring?
Where is a ring?
Eraztuna Bilbon dago.
The ring is in Bilboa.
A ring is in Bilboa.
Zer dago mendian?
What is upon the mountain?
Begira! Ardiak mendiaetan daude.
Look! Sheep are on the mountains.
Begira! Ahuntzak basoetan daude.
Look! Goats are in the forests.
Dortokak lakuetan daude.
Turtles are in the lakes.
Arrainak ibaietan daude.
Fish are in the rivers
Gure txakurra kalean dago.
Our dog is in the street.
Katuak ere kaletan daude.
Cats are also in the streets.
Begira! Badaude sugeak zuhaitzetan.
Look! There are snakes in the trees.

Dictionary

EnglishBasque
Basque ('Euskal',)
Country ('Herrian',)
Bilboa ('Bilbo (city)',)
Europe ('Europa',)
France ('Francia',)
Irun ('Irun (city)',)
Madrid ('Madril (city)',)
San ('santua (saint)',)
Sebastian ('Saint Sebastian',)
Spain ('Espainia',)
Vitoria ('Gasteiz (city)',)
Aitor's ('Aitorren (male name)',)
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikel's ('Mikelenak (male name)',)
Miren's ('Miren (female name)',)
Miren's ('Mirenen (female name)',)
Xabier's ('Xabieren (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz (izan)', 'nago (egon)')
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira (izan)', 'zara (izan)', 'gara (izan)', 'zaude (egon)', 'gaude (egon)', 'zaudete (egon)', 'daude (egon)')
aunt ('izeba',)
aunt's ('izebare',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother's ('neban', 'anaian')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alba')
church ('eliza',)
churches ('elizak',)
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter's ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
dog ('txakur', 'txakurra')
dogs ('txakurrak',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father's ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
fish ('arrainak',)
forest ('baso',)
forests ('basoak',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
goats ('ahuntzak',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton', 'aitona')
grandfather's ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother's ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
here ('hemen',)
hers ('berea',)
hor ('there',)
horse ('zaldia',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
in ('NON case, not a word',)
inside ('barruan',)
is ('da (izan)', 'dago (egon)')
it ('hura',)
its ('berea',)
lake ('laku',)
lakes ('lakuak',)
look ('begira',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother's ('amaren',)
mothers ('amak',)
mountain ('mendi',)
mountains ('mendiak',)
mouse ('sagua',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatora',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
upon ('NON case, not a word',)
on ('NON case, not a word',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
outside ('kanpo',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
river ('ibai',)
rivers ('ibaiak',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
sheep ('ardiak',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister's ('ahizpan', 'arreban')
slow ('motel',)
snake ('sugea',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son's ('semearen',)
small ('txiki',)
street ('kale',)
streets ('kaleak',)
students ('ikasleak',)
students' ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
tree ('zuhaitz',)
trees ('zuhaitzak',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle's ('osabaren',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
where ('non',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
woods ('baso',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Bilbo ('Bilboa (city)',)
Bilbon ('in Bilboa',)
Donostia ('San Sebastian (city)',)
Espainia ('Spain',)
Espainian ('in Spain',)
Europa ('Europe',)
Euskal ('Basque',)
Herrian ('Country',)
Europan ('in Europe',)
Francia ('France',)
Frantzia ('in France',)
Gasteiz ('Vitoria (city)',)
Gasteizen ('in Vitoria',)
Irun ('Irun (city)',)
Irunen ('in Irun',)
Madril ('Madrid (city)',)
Madrilen ('in Madrid',)
Aitorren ("Aitor's (male name)",)
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel ('Mikel (male name)',)
Mikelenak ("Mikel's (male name)",)
Miren ("Miren's (female name)",)
Mirenen ("Miren's (female name)",)
Xabieren ("Xabier's (male name)",)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizpan ("sister's",)
ahuntzak ('goats',)
aiton-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ("grandfather's",)
aita ('father',)
aitaren ("father's",)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ("daughter's",)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ("mother's",)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ("grandmother's",)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ("brother of a brother's",)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
ardiak ('sheep',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arrainak ('fish',)
arreba ('sister of a brother',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
badago ('there is',)
badaude ('there are',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
barruan ('inside',)
baso ('forest', 'woods')
basoa ('forest', 'woods')
basoan ('in the forest',)
basoetan ('in the forests',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('he is (izan)', 'she is (izan)', 'it is (izan)')
dago ('he is (egon)', 'she is (egon)', 'it is (egon)')
daude ('they are (egon)',)
dira ('are (izan)',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
eliza ('church',)
elizan ('in a church',)
elizetan ('in the churches',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxean ('in the house',)
ez ('not, no',)
gara ('are (izan)',)
gaude ('are (egon)',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
han ('over there',)
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hemen ('here',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hor ('there',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hotelan ('in the hotel',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'itr')
ibai ('river',)
ibaia ('the river',)
ibaiaren ('of the river',)
ibaietan ('of the rivers',)
ikasleak ('students',)
ikasleenak ("students'",)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebare ("aunt's",)
jatora ('nice',)
kale ('street',)
kalea ('the street',)
kalean ('in the street',)
kaletan ('in the streets',)
kanpo ('outside',)
kanpoan ('located outside',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laku ('lake',)
lakuan ('in the lake',)
lakuetan ('in the lakes',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
medikua ('doctor',)
mendi ('mountain',)
mendian ('upon the mountain',)
mendietan ('upon the mountain',)
mendiaetan ('upon the mountains',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('I am (izan)',)
nago ('I am (egon)',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
non ('where',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ("uncle's",)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
poltsan ('in the purse',)
polizia ('police officer',)
sagu ('mouse',)
sagua ('mouse',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ("son's",)
seme-alba ('children',)
seme-albak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
sugea ('snake',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakurra ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txori ('bird',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldi ('horse',)
zaldia ('a horse',)
zara ('you are (izan)',)
zarete ('their',)
zaude ('you are (egon)',)
zaudete ('you (plural) are (egon)',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zuhaitz ('tree',)
zuhaitza ('tree',)
zuhaitzean ('in a tree',)
zuhaitzetan ('in trees',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)