Family 3

Id: 113
source

Introduction

Family 3

Vocabulary Family 3

  • ahizpa: sister of a sister
  • anaia: brother of a brother
  • arreba: sister of a brother
  • neba: brother of a sister
  • iloba: niece/nephew
  • mutillaguna: boyfriend
  • neskalaguna: girlfriend

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
ahizpa sister of a sister ['sisterofsister1', 'sisterofsister2', 'sisterofsister3']
anaia brother of a brother ['brotherofbrother1', 'brotherofbrother2', 'brotherofbrother3']
arreba sister of a brother ['sisterofbrother1', 'sisterofbrother2', 'sisterofbrother3']
neba brother of a sister ['brotherofsister1', 'brotherofsister2', 'brotherofsister3']
iloba niece,nephew ['niece1', 'nephew2', 'niece3']
mutillaguna boyfriend ['boyfriend1', 'boyfriend2', 'boyfriend3']
neskalaguna girlfriend ['girlfriend1', 'girlfriend2', 'girlfriend3']

Phrases

Mirenen neba naiz.
I am Miren’s brother.
I am brother of Miren.
Mirenen ahizpa naiz.
I am Miren’s sister.
I am sister of Miren.
Aitorren anaia naiz
I am Aitor’s brother.
I am brother of Aitor.
Aitorren arreba naiz.
I am Aitor’s sister.
I am sister of Aitor.
Neska hau nire neskalaguna da.
This girl is my girlfriend.
Nire anaiaren neskalaguna jatorra da.
Nire nebaren neskalaguna jatorra da.
My brother’s girlfriend is nice.
The girlfriend of my brother is nice.
Nire arrebaren mutillaguna altua da.
Nire ahizparen mutillaguna altua da.
My sister’s boyfriend is tall.
The boyfriend of my sister is tall.
Mirenen ahizparen mutillaguna altua da.
Miren’s sister’s boyfriend is tall.
The boyfriend of Miren’s sister is tall.
The boyfriend of sister of Miren is tall.
Aitorren anaiaren neskalaguna argala da.
Aitor’s brother’s girlfriend is thin.
The girlfriend of Aitor’s brother is thin.
The girlfriend of the brother of Aitor is thin.
Turista nire iloba da.
The tourist is my niece.
The tourist is my nephew.
Gu zure ilobak gara.
We are your nieces.
We are your nephews.
Umeak horiek gure seme-albak dira.
Those children are our sons and daughters.
Those children are our children.
Zure seme-albak ikasleak dira.
Your sons and daughters are students.
Your children are students.
Gure aitaren anaia gure osaba da.
Our father’s brother is our uncle.
The brother of our father is our uncle.
Gure amaren ahizpa gure izeba da.
Our mother’s sister is our aunt.
The sister of our mother is our aunt.
Gure amaren neba gure osaba da.
Our mother’s brother is our uncle.
The brother of our mother is our uncle.
Gure aitaren arreba gure izeba da.
Our father’s sister is our aunt.
The sister of our father is our aunt.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor’s ('Aitorren (male name)',)
Anea’s ('Anearenak (female name, plural object)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
Miren’s ('Miren (female name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira', 'zara', 'gara')
aunt ('izeba',)
aunt’s ('izebaren',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boyfriend ('mutillaguna',)
brother ('neba', 'anaia')
brother’s ('nebanen', 'anaianen')
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
camareroa ('waiter',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak', 'seme-alba')
cousin ('lehengusu', 'lehengusina')
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter’s ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
doctors ('medikuak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver ('gidaria',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father’s ('aitaren',)
female ('emakumezkoa',)
friend ('laguna',)
friend’s ('lagunen',)
friends’ ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girlfriend ('neskalaguna',)
gray ('gris',)
grandchildren ('bilobak',)
granddaughter ('biloba',)
grandparents ('aiton-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather’s ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother’s ('amonaren',)
grandson ('biloba',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
hers ('berea',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
house ('etxe',)
housewife ('etxekoandrea',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
husband ('senarra',)
I ('ni',)
is ('da',)
it ('hura',)
its ('berea',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
look! ('begira!',)
male ('gizonezkoa',)
man ('gizon',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother’s ('amaren',)
mothers ('amak',)
my ('nire',)
new ('berri',)
nephew ('iloba',)
nephews ('ilobak',)
nice ('jatorra',)
niece ('iloba',)
nieces ('ilobak',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse ('erizaina',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
parents’ ('gurasoen',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
priest ('apaiza',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
sister ('ahizpa', 'arreba')
sister’s ('ahizparen', 'arrebaren')
slow ('motel',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son’s ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students’ ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
uncle ('osaba',)
uncle’s ('osabaren',)
waiter ('camareroa',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
we ('gu',)
what ('zer',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
wife ('emaztea',)
woman ('emakumea',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Aitorren ('Aitor’s (male name)',)
Anearenak ('Anea’s (female name, plural object)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
Miren ('Miren’s (female name)',)
ahizpa ('sister of a sister',)
ahizparen ('sister’s',)
aitona-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ('grandfather’s',)
aita ('father',)
aitaren ('father’s',)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ('daughter’s',)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ('mother’s',)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ('grandmother’s',)
anaia ('brother of a brother',)
anaian ('brother of a brother’s',)
anaiaren ('brother’s',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
apaiza ('priest',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
arreba ('sister of a brother',)
arrebaren ('sister’s',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
biloba ('grandson', 'granddaughter')
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
emakumea ('woman',)
emaztea ('wife',)
ere ('also',)
erizaina ('nurse',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
etxekoandrea ('housewife',)
ez ('not, no',)
gara ('are',)
gaztea ('young',)
gizon ('man',)
gida ('guide',)
gidaria ('driver',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoak ('parents',)
gurasoen ('parents’',)
gu ('we',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleak ('students',)
ikasleenak ('students’',)
iloba ('niece', 'nephew')
ilobak ('nieces', 'nephews')
ingeniari ('engineer',)
ingeniaria ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
izeba ('aunt',)
izebaren ('aunt’s',)
jatorra ('nice',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ('friend’s',)
lagunaren ('friend’s',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
lehengusu ('cousin (male)',)
lehengusua ('cousin (male)',)
lehengusina ('cousin (female)',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
medikua ('doctor',)
medikuak ('doctors',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutillaguna ('boyfriend',)
naiz ('am',)
neba ('brother of a sister',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
neskalaguna ('girlfriend',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
osaba ('uncle',)
osabaren ('uncle’s',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
polizia ('police officer',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ('son’s',)
seme-alba ('children',)
seme-albak ('children', 'sons and daughters')
senarra ('husband',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
umeak ('children',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldia ('horse',)
zara ('are',)
zarete ('their',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('yours',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)