Family 1

Id: 111
source

Introduction

Family 1

  • For the Basque, the home and relatives do not belong to just one person, so they would not say my house/father/etc., but, instead - Gure etxea/aita/ama/aitonia/amona (our house/father/mother/grandfather/grandmother).

Vocabulary Family 1

  • aitona-amonak: grandparents
  • aiton: grandfather
  • amon: grandmother
  • gurasoak: parents
  • aita: father
  • ama: mother
  • seme: son
  • alaba: daughter

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
aitona-amonak grandparents ['grandparents1', 'grandparents2', 'grandparents3']
aiton grandfather,grandpa,granddad ['grandfather1', 'grandfather2', 'grandfather3']
amon grandmother,grandma,grandmum ['grandmother1', 'grandmother2', 'grandmother3']
gurasoak parents ['parents1', 'parents2', 'parents3']
aita father,dad,pa ['father1', 'father2', 'father3']
ama mother,mum,ma ['mother1', 'mother2', 'mother3']
seme son ['son1', 'son2', 'son3']
alaba daughter ['daughter1', 'daughter2', 'daughter3']

Phrases

Gure aitona-amonak medikuak dira.
Our grandparents are doctors.
Gu haien aitona-amonak gara.
Haien aitona-amonak gara.
We are their grandparents.
Bere aitona-amonak zaharrak eta motzak dira.
His grandparents are old and short.
Her grandparents are old and short.
Gure aitona altua eta argala da.
Our grandfather is tall and thin.
Haien aitona gidaria da.
Their grandfather is a driver.
Their grandfather is the driver.
Aitonaren zaldia handia eta beltza da.
Grandfather’s horse is big and black.
The horse of grandfather is big and black.
Haien amona motza eta gizena da.
Their grandmother is short and fat.
Zure amonaren baloia da.
It is your grandmother’s ball.
It is the ball of your grandmother.
Gure amona irakaslea da.
Our grandmother is a teacher.
Our grandmother is the teacher.
Haiek gure gurasoak dira.
Gure gurasoak dira.
They are our parents.
Gure gurasoen kotxea urdina da.
Our parents’ car is blue.
The car of our parents is blue.
Haien gurasoen etxea handia eta zuria da.
Their parents’ house is big and white.
The house of their parents is big and white.
Hura gure aita da.
Gure aita da.
He is our father.
Gure aitaren aita gure aitona da.
Our father’s father is our grandfather.
The father of our father is our grandfather.
Gure aita eta ama dira gure gurasoak.
Our father and mother are our parents.
Hura zuen ama da.
Zuen ama da.
She is your(plural) mother.
She is your mother.
Haien ama tour gida da.
Their mother is a tour guide.
Amaren ama bere amona da.
Her mother’s mother is her grandmother.
His mother’s mother is his grandmother.
The mother of his mother is his grandmother.
The mother of her mother is her grandmother.
Bere semea apaiza da.
His son is a priest.
Her son is a priest.
His son is the priest.
Her son is the priest.
Mutil hau nire semea da.
This boy is my son.
Nire semearen arkatza da.
It is my son’s pencil.
It is the pencil of my son.
Zure aitonaren semea zure aita da.
Your grandfather’s son is your father.
The son of your grandfather is your father.
Zure amonaren alaba zure ama da.
Your grandmother’s daughter is your mother.
The daughter of your grandmother is your mother.
Neska hau nire alaba da.
This girl is my daughter.
Nire alaba erizaina da.
My daughter is a nurse.
The daughter of your grandmother is your mother.
Turista nire alaba da.
The tourist is my daughter.
Zure alabak ikasleak dira.
Your daughters are students.
Nire alabaren boligrafoa da.
It is my daughter’s pen.
It is the pen of my daughter.

Dictionary

EnglishBasque
Anea’s ('Anearenak (female name, plural object)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
am ('naiz',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira', 'zara')
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
child ('ume',)
children ('umeak',)
daughter ('alaba',)
daughters ('alabak',)
daughter’s ('alabaren',)
doctor ('medikua',)
doctors ('medikuak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver ('gidaria',)
engineer ('ingeniari',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
father ('aita',)
fathers ('aitak',)
father’s ('aitaren',)
friend ('laguna',)
friend’s ('lagunen',)
friends’ ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
gray ('gris',)
grandparents ('aitona-amonak',)
grandfather ('aiton',)
grandfather ('aitona',)
grandfather’s ('aitonaren',)
grandmother ('amon',)
grandmother ('amona',)
grandmother’s ('amonaren',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
hers ('berea',)
horse ('zaldia',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
I ('ni',)
is ('da',)
it ('hura',)
its ('berea',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
look! ('begira!',)
mine ('nirea',)
owls ('hontzak',)
mother ('ama',)
mother’s ('amaren',)
mothers ('amak',)
my ('nire',)
new ('berri',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse ('erizaina',)
of ('de',)
officer ('ofiziala',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
our ('gure',)
ours ('gurea',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
parents ('gurasoak',)
parents’ ('gurasoen',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
police ('polizia',)
priest ('apaiza',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur', 'motz')
slow ('motel',)
son ('seme',)
sons ('semeak',)
son’s ('semearen',)
small ('txiki',)
students ('ikasleak',)
students’ ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
teacher ('irakaslea',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
their ('haien',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tour ('tour',)
tourist ('turista',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
what ('zer',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
yellow ('hori',)
you ('zu',)
young ('gazte',)
your ('zure',)
your(plural) ('zuen',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Anearenak ('Anea’s (female name, plural object)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
aitona-amonak ('grandparents',)
aiton ('grandfather',)
aitona ('grandfather',)
aitonaren ('grandfather’s',)
aita ('father',)
aitaren ('father’s',)
alaba ('daughter',)
alabak ('daughters',)
alabaren ('daughter’s',)
altua ('tall',)
ama ('mother',)
amaren ('mother’s',)
amon ('grandmother',)
amona ('grandmother',)
amonaren ('grandmother’s',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
apaiza ('priest',)
argala ('thin',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
aterki ('umbrella',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'hers', 'its')
berea ('his', 'hers', 'its')
berria ('new',)
bilobak ('grandchildren',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
ere ('also',)
erizaina ('nurse',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
ez ('not,no',)
gaztea ('young',)
gida ('guide',)
gidaria ('driver',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurasoen ('parents’',)
gurasoak ('parents',)
gure ('our',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
haien ('their',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleak ('students',)
ikasleenak ('students’',)
ingeniari ('engineer',)
irakaslea ('teacher',)
itsusia ('ugly',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ('friend’s',)
lagunaren ('friend’s',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
medikua ('doctor',)
medikuak ('doctors',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
motz ('short',)
motza ('short',)
motzak ('short',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutil ('boy',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
naiz ('am',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
ni ('I',)
nire ('my',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
polizia ('police officer',)
seme ('son',)
semea ('son',)
semeak ('sons',)
semearen ('son’s',)
tour ('tour',)
turista ('tourist',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
ume ('child',)
umea ('child',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zaldia ('horse',)
zara ('are',)
zarete ('their',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zu ('you',)
zuek ('your (plural)',)
zuen ('your',)
zuena ('your (plural)',)
zuenak ('your (plural)',)
zure ('your',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)