maiz


Word

Dictionary

Phrases

  • Hura maiz bederatzietan joaten da ostatuetatik. Verbs2 2
  • Maiz bederatzietan joaten da ostatuetatik. Verbs2 2
  • Zuek maiz pozten zarete. Verbs2 2
  • Maiz pozten zarete. Verbs2 2
  • Ni maiz egoten naiz elizetan. Verbs2 2
  • Maiz egoten naiz elizetan. Verbs2 2