joaten


Word

Dictionary

Phrases

 • Hura maiz bederatzietan joaten da ostatuetatik. Verbs2 2
 • Maiz bederatzietan joaten da ostatuetatik. Verbs2 2
 • Gu beti bederatzietan joaten gara. Verbs2 2
 • Beti bederatzietan joaten gara. Verbs2 2
 • Zu joaten zara, zu nekatu zaudelako. Because 1-3
 • Zu joaten zara, nekatu zaudelako. Because 1-3
 • Joaten zara, zu nekatu zaudelako. Because 1-3
 • Joaten zara, nekatu zaudelako. Because 1-3
 • Egunero, hogeita zortzi tren joaten dira Donostiatik Bilbora. Numbers 2-1
 • Igandean, elizara joaten gara. Week
 • Astelehenean, Santiagora joaten naiz. Week
 • Igandero, apaiza elizara joaten da autobusez. NORTAZ 1
 • Egunero joaten naiz Bilbora ferryz. NORTAZ 1
 • Egunero Bilbora ferryz joaten naiz. NORTAZ 1
 • Astero, medikua Santiagora hegazkinez joaten da. NORTAZ 1
 • Gizona egunero joaten da dendara motorrez. NORTAZ 1
 • Gizona egunero dendara motorrez joaten da. NORTAZ 1
 • Egunero, nire alaba bizikletaz joaten da parkera. NORTAZ 2
 • Egunero, nire alaba parkera joaten da bizikletaz. NORTAZ 2
 • Egunero neska etxera taxiz joaten da. NORTAZ 2
 • Haiek elizara kotxez ezin dira joaten. Compound Verbs 1-2
 • Elizara kotxez ezin dira joaten. Compound Verbs 1-2
 • Sugea parkera joaten ari da. Ari Izan 3
 • Zu alemaniara joaten ari zara. Ari Izan 3
 • Gure gurasoak Donostiara joaten ari dira. Ari Izan 3