zatozte


Word

Dictionary

Phrases

  • Nondik zatozte zuek gaur goizean? Come 1
  • Nondik zatozte gaur goizean? Come 1
  • Zuek Frantziatik zatozte. Come 1
  • Frantziatik zatozte. Come 1
  • Kaixo. Zuek bankutik etortzen al zatozte? Come 2
  • Kaixo. Bankutik etortzen al zatozte? Come 2
  • Arratsalde on. Zuek zinematik zatozte? Come 2
  • Arratsalde on. Zinematik zatozte? Come 2