nator


Word

Dictionary

Phrases

  • Epa. Ni Donostiatik nator gaur goizean. Come 1
  • Epa. Donostiatik nator gaur goizean. Come 1
  • Egun on. Ni aireportutik nator. Come 2
  • Egun on. Aireportutik nator. Come 2
  • Epa. Ni bankutik nator. Come 2
  • Epa. Bankutik nator. Come 2