inoiz


Word

Dictionary

Phrases

  • Ni ez naiz inoiz Espainiatik aterako. Verbs2 3
  • Ez naiz inoiz Espainiatik aterako. Verbs2 3