doa


Word

Dictionary

Phrases

 • Nora doa dortoka polita? Go 1
 • Ez, hura ez doa dendara, hura baizik bankura doa. Go 1
 • Ez, hura ez doa dendara, hura baizik bankura doa. Go 1
 • Ez, hura ez doa dendara, baizik bankura doa. Go 1
 • Ez, hura ez doa dendara, baizik bankura doa. Go 1
 • Ez, ez doa dendara, hura baizik bankura doa. Go 1
 • Ez, ez doa dendara, hura baizik bankura doa. Go 1
 • Ez, ez doa dendara, baizik bankura doa. Go 1
 • Ez, ez doa dendara, baizik bankura doa. Go 1
 • Seme Frantziara doa. Go 3
 • Astero, ferrya Irunera doa. NORTAZ 1
 • Erizaina mendira doa oinez. NORTAZ 2
 • Erizaina mendira oinez doa. NORTAZ 2
 • Nire semea eskolara doa bizikletaz. NORTAZ 2
 • Hura mendietara doa zaldiz? NORTAZ 2
 • Mendietara doa zaldiz? NORTAZ 2
 • Ez, hura ez doa zaldiz, baizik hura hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Ez, hura ez doa zaldiz, baizik hura hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Ez, hura ez doa zaldiz, baizik hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Ez, hura ez doa zaldiz, baizik hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Ez, ez doa zaldiz, baizik hura hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Ez, ez doa zaldiz, baizik hura hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Ez, ez doa zaldiz, baizik hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Ez, ez doa zaldiz, baizik hegazkinez doa. NORTAZ 2
 • Autobusa garaiz doa. Time 1
 • Laugarren bidea lakura doa. Directions 1
 • Sugea parkera doa. Ari Izan 3
 • Ama dendara doa ogia erostea Verbal Nouns 4
 • Irakaslea eskolara doa euskara irakastera. Verbal Nouns 4
 • Gidaria autobusera doa atea ixtera. Verbal Nouns 4
 • Arrotza Donostiara doa euskara ikastera. Verbal Nouns 4
 • Turista Donostiara doa eliza ikustera. Verbal Nouns 4
 • Apaiza ere dendara doa ogia erostera. Verbal Nouns 4
 • Senarra etxera doa bere lagunari laguntzera. Verbal Nouns 4
 • Sagua Espainiara doa hontza hiltzera. Verbal Nouns 4
 • Semea kanpora doa jolastera. Verbal Nouns 4
 • Irakaslea ere eskolara doa gaztelania irakastera. Verbal Nouns 4
 • Amona barrura doa leihoa ixtera. Verbal Nouns 4