dendara


Word

Dictionary

Phrases

  • Ez, hura ez doa dendara, hura baizik bankura doa. Go 1
  • Ez, hura ez doa dendara, baizik bankura doa. Go 1
  • Ez, ez doa dendara, hura baizik bankura doa. Go 1
  • Ez, ez doa dendara, baizik bankura doa. Go 1
  • Gizona egunero joaten da dendara motorrez. NORTAZ 1
  • Gizona egunero dendara motorrez joaten da. NORTAZ 1
  • Larunbatean amak dendara ezin dira joango. Compound Verbs 1-3
  • Ama dendara doa ogia erostea Verbal Nouns 4
  • Apaiza ere dendara doa ogia erostera. Verbal Nouns 4