basotik


Word

Dictionary

Phrases

  • Gu basotik gatoz eta ibaira goaz. Go 1
  • Basotik gatoz eta ibaira goaz. Go 1
  • Gu basotik gentozen eta etxeetara gindoazen. Go 2
  • Basotik gentozen eta etxeetara gindoazen. Go 2
  • Gu basotik gatoz eta ibaira goaz oinez. NORTAZ 2