urdinaren


Word

Dictionary

Phrases

  • Inor ez zegoen txori urdinaren ondoan. Egon2 3