egarri


Word

Dictionary

Phrases

  • Inor ez zen egarri, baina orain denek daude egarri. Egon2 3
  • Inor ez zen egarri, baina orain denek daude egarri. Egon2 3
  • Txoria egarri zegoen, hura beroa zegoelako. Because 2-1
  • Txoria egarri zegoen, beroa zegoelako. Because 2-1