izenak


Word

Dictionary

Phrases

 • Zuk ez dakizkizu haien izenak. Jakin 3
 • Ez dakizkizu haien izenak. Jakin 3
 • Nik badakizkit haien izenak. Jakin 3
 • Badakizkit haien izenak. Jakin 3
 • Nik dakizkit haien izenak. Jakin 3
 • Dakizkit haien izenak. Jakin 3
 • Nik ez nekizkien ikasleen izenak. Jakin 5
 • Ez nekizkien ikasleen izenak. Jakin 5
 • Gizonak ez zekizkien erizainen izenak. Jakin 5
 • Ez zekizkien erizainen izenak. Jakin 5
 • Zaldiek ez zekizkiten txakurren izenak. Jakin 5
 • Nik banekizkien gurasoen izenak. Jakin 5
 • Gurasoen banekizkien izenak. Jakin 5
 • Nik nekizkien gurasoen izenak. Jakin 5
 • Nekizkien gurasoen izenak. Jakin 5
 • Zuk bazenekizkien apaizen izenak. Jakin 5
 • Bazenekizkien apaizen izenak. Jakin 5
 • Zuk zenekizkien apaizen izenak. Jakin 5
 • Zenekizkien apaizen izenak. Jakin 5
 • Guk bagenekizkien irakasleen izenak. Jakin 5
 • Bagenekizkien irakasleen izenak. Jakin 5
 • Guk genekizkien irakasleen izenak. Jakin 5
 • Genekizkien irakasleen izenak. Jakin 5
 • Erizainek bazekizkiten emakumeen izenak. Jakin 5
 • Erizainek zekizkiten emakumeen izenak. Jakin 5