hitz


Word

Dictionary

Phrases

 • Hitz egin euskaraz! Commands 1
 • Espainieraz hitz egin! Commands 1
 • Hitz egin espainieraz hari! Dative Commands 1
 • Hitz egin ingelesez guri, mesedez! Dative Commands 1
 • Hitz egin euskaraz haiei! Dative Commands 1
 • Hitz egin espainieraz turista bati. Dative Commands 2
 • Hitz egin ingelesez Mikeli. Dative Commands 2
 • Hitz egin espainieraz turistei. Dative Commands 3
 • Hitz egin ingelesez sukaldariekin. Dative Commands 3
 • Gaur goizean guk hitz egin euskaraz dugu. Egin 3
 • Gaur goizean hitz egin euskaraz dugu. Egin 3
 • Guk hitz egin euskaraz dugu gaur goizean. Egin 3
 • Hitz egin euskaraz dugu gaur goizean. Egin 3
 • Gaur goizean haiek hitz egin erdaraz dute? Egin 3
 • Gaur goizean hitz egin erdaraz dute? Egin 3
 • Haiek hitz egin erdaraz dute gaur goizean? Egin 3
 • Hitz egin erdaraz dute gaur goizean? Egin 3
 • Egunero guk frantsesez hitz egiten dugu. Egin 3
 • Egunero guk frantsesez hitz egiten dugu. Egin 3
 • Guk frantsesez hitz egiten dugu egunero. Egin 3
 • Frantsesez hitz egiten dugu egunero. Egin 3
 • Egunero haiek alemanez hitz egiten dute. Egin 3
 • Egunero alemanez hitz egiten dute. Egin 3
 • Haiek alemanez hitz egiten dute egunero. Egin 3
 • Alemanez hitz egiten dute egunero. Egin 3
 • Guk erdaraz hitz egingo dugu. Egin 3
 • Erdaraz hitz egingo dugu. Egin 3
 • Haiek ez dute espainieraz hitz egingo. Egin 3
 • Ez dute espainieraz hitz egingo. Egin 3
 • Erdara ez da hemen hitz egiten. Egin 3
 • Anitzak ez daki nola alemanez hitz egiten. Jakin 1
 • Anitzak ez daki alemanez hitz egiten. Jakin 1
 • Guk ez dakigu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Guk ez dakigu espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Ez dakigu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Ez dakigu espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite nola erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite nola erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Nik badakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Nik badakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Badakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Badakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Nik dakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Nik dakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Dakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Dakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk badakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk badakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Badakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Badakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk dakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk dakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Dakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Dakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk badakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Zuk badakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Badakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Badakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Zuk dakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Zuk dakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Dakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Dakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Zuk bazenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zuk bazenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Bazenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Bazenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zuk zenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zuk zenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Guk ez genekizkien nola euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Guk ez genekizkien euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Ez genekizkien nola euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Ez genekizkien euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Gu hitz egiten eta ibiltzen ginen. Ari Izan 2
 • Hitz egiten eta ibiltzen ginen. Ari Izan 2
 • Zu euskaraz hitz egiten ari zara. Ari Izan 2
 • Euskaraz hitz egiten ari zara. Ari Izan 2
 • Haiek hitz egiten ari dira. Ari Izan 2
 • Hitz egiten ari dira. Ari Izan 2
 • Nire emaztea bere nebarekin hitz egiten du. Norekin 2
 • Nire senarra bere anaiarekin hitz egiten du. Norekin 2