egiten


Word

Dictionary

Phrases

 • Galtzerdiak eskuz egiten ziren abenduan. NORTAZ 2
 • Prakak makinaz egiten ziren. NORTAZ 3
 • Egunero nik barre egiten dut. Egin 1
 • Egunero barre egiten dut. Egin 1
 • Nik barre egiten dut egunero. Egin 1
 • Barre egiten dut egunero. Egin 1
 • Egunero zuk bisita egiten duzu. Egin 1
 • Egunero bisita egiten duzu. Egin 1
 • Zuk bisita egiten duzu egunero. Egin 1
 • Bisita egiten duzu egunero. Egin 1
 • Egunero hark dantza egiten du. Egin 1
 • Egunero dantza egiten du. Egin 1
 • Hark dantza egiten du egunero. Egin 1
 • Dantza egiten du egunero. Egin 1
 • Egunero guk eztul egiten dugu. Egin 1
 • Egunero eztul egiten dugu. Egin 1
 • Guk eztul egiten dugu egunero. Egin 1
 • Eztul egiten dugu egunero. Egin 1
 • Egunero zuek dantza egiten duzue. Egin 1
 • Egunero dantza egiten duzue. Egin 1
 • Zuek dantza egiten duzue egunero. Egin 1
 • Dantza egiten duzue egunero. Egin 1
 • Egunero haiek eztul egiten dute. Egin 1
 • Egunero eztul egiten dute. Egin 1
 • Haiek eztul egiten dute egunero. Egin 1
 • Eztul egiten dute egunero. Egin 1
 • Egunero nik hots egiten dut. Egin 2
 • Egunero hots egiten dut. Egin 2
 • Nik hots egiten dut egunero. Egin 2
 • Hots egiten dut egunero. Egin 2
 • Egunero zuk irribarre egiten duzu. Egin 2
 • Egunero irribarre egiten duzu. Egin 2
 • Zuk irribarre egiten duzu egunero. Egin 2
 • Irribarre egiten duzu egunero. Egin 2
 • Egunero hark korri egiten du. Egin 2
 • Egunero korri egiten du. Egin 2
 • Hark korri egiten du egunero. Egin 2
 • Korri egiten du egunero. Egin 2
 • Egunero guk suge bat kosk egiten dugu. Egin 2
 • Egunero suge bat kosk egiten dugu. Egin 2
 • Guk suge bat kosk egiten dugu egunero. Egin 2
 • Suge bat kosk egiten dugu egunero. Egin 2
 • Egunero zuek lan egiten duzue. Egin 2
 • Egunero zuek lan egiten duzue. Egin 2
 • Zuek lan egiten duzue egunero. Egin 2
 • Lan egiten duzue egunero. Egin 2
 • Gauero haiek lo egiten dute. Egin 2
 • Gauero haiek lo egiten dute. Egin 2
 • Haiek lo egiten dute gauero. Egin 2
 • Lo egiten dute gauero. Egin 2
 • Egunero nik negar egiten dut. Egin 3
 • Egunero negar egiten dut. Egin 3
 • Nik negar egiten dut egunero. Egin 3
 • Negar egiten dut egunero. Egin 3
 • Egunero zuk oihu egiten duzu. Egin 3
 • Egunero zuk oihu egiten duzu. Egin 3
 • Zuk oihu egiten duzu egunero. Egin 3
 • Oihu egiten duzu egunero. Egin 3
 • Egunero guk frantsesez hitz egiten dugu. Egin 3
 • Egunero guk frantsesez hitz egiten dugu. Egin 3
 • Guk frantsesez hitz egiten dugu egunero. Egin 3
 • Frantsesez hitz egiten dugu egunero. Egin 3
 • Gauero zuek erdaraz amets egiten duzue. Egin 3
 • Gauero erdaraz amets egiten duzue. Egin 3
 • Zuek erdaraz amets egiten duzue gauero. Egin 3
 • Erdaraz amets egiten duzue gauero. Egin 3
 • Egunero haiek alemanez hitz egiten dute. Egin 3
 • Egunero alemanez hitz egiten dute. Egin 3
 • Haiek alemanez hitz egiten dute egunero. Egin 3
 • Alemanez hitz egiten dute egunero. Egin 3
 • Erdara ez da hemen hitz egiten. Egin 3
 • Anitzak ez daki nola alemanez hitz egiten. Jakin 1
 • Anitzak ez daki alemanez hitz egiten. Jakin 1
 • Guk ez dakigu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Guk ez dakigu espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Ez dakigu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Ez dakigu espainieraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite nola erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite nola erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Haiek ez dakite erdaraz hitz egiten. Jakin 1
 • Nik badakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Nik badakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Badakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Badakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Nik dakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Nik dakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Dakit nola alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Dakit alemanez hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk badakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk badakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Badakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Badakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk dakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk dakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Dakizu nola espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Dakizu espainieraz hitz egiten. Jakin 2
 • Zuk badakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Zuk badakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Badakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Badakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Zuk dakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Zuk dakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Dakizu nola euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Dakizu euskaraz hitz egiten? Jakin 2
 • Behiak badakizkite nola jaten eta lo egiten. Jakin 3
 • Behiak badakizkite jaten eta lo egiten. Jakin 3
 • Behiak dakizkite nola jaten eta lo egiten. Jakin 3
 • Behiak dakizkite jaten eta lo egiten. Jakin 3
 • Zuk bazenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zuk bazenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Bazenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Bazenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zuk zenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zuk zenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zenekien nola alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zenekien alemanez hitz egiten. Jakin 4
 • Zuek bazenekiten nola lan egiten. Jakin 4
 • Zuek bazenekiten lan egiten. Jakin 4
 • Bazenekiten nola lan egiten. Jakin 4
 • Bazenekiten lan egiten. Jakin 4
 • Zuek zenekiten nola lan egiten. Jakin 4
 • Zuek zenekiten lan egiten. Jakin 4
 • Zenekiten nola lan egiten. Jakin 4
 • Zenekiten lan egiten. Jakin 4
 • Guk ez genekizkien nola euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Guk ez genekizkien euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Ez genekizkien nola euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Ez genekizkien euskaraz eta espainieraz hitz egiten. Jakin 5
 • Gu hitz egiten eta ibiltzen ginen. Ari Izan 2
 • Hitz egiten eta ibiltzen ginen. Ari Izan 2
 • Zu euskaraz hitz egiten ari zara. Ari Izan 2
 • Euskaraz hitz egiten ari zara. Ari Izan 2
 • Haiek hitz egiten ari dira. Ari Izan 2
 • Hitz egiten ari dira. Ari Izan 2
 • Gu orain egiten ari gara. Ari Izan 2
 • Orain egiten ari gara. Ari Izan 2
 • Zer zuek egiten ari zarete? Ari Izan 2
 • Zer egiten ari zarete? Ari Izan 2
 • Irakasleak eskuz egiten ari dira. Ari Izan 2
 • Gaur ni lan egiten ari naiz. Ari Izan 3
 • Gaur lan egiten ari naiz. Ari Izan 3
 • Gaur zu lan egiten ari zara? Ari Izan 3
 • Gaur lan egiten ari zara? Ari Izan 3
 • Sukaldaria hotelean lan egiten ari da. Ari Izan 3
 • Gaur goizean gu lo egiten ari gara. Ari Izan 3
 • Gaur goizean lo egiten ari gara. Ari Izan 3
 • Zuek lo egiten ari zarete? Gu ginen. Ari Izan 3
 • Lo egiten ari zarete? Gu ginen. Ari Izan 3
 • Zuek lo egiten ari zarete? Ginen. Ari Izan 3
 • Lo egiten ari zarete? Ginen. Ari Izan 3
 • Gidariak lo egiten ari dira. Ari Izan 3
 • Ni irribarre egiten ari naiz. Ari Izan 3
 • Irribarre egiten ari naiz. Ari Izan 3
 • Zergatik zu ari zara irribarre egiten? Ari Izan 3
 • Zergatik ari zara irribarre egiten? Ari Izan 3
 • Turista ez zen irribarre egiten. Ari Izan 3
 • Gu ez ginen irribarre egiten. Ari Izan 3
 • Ez ginen irribarre egiten. Ari Izan 3
 • Nire emaztea bere nebarekin hitz egiten du. Norekin 2
 • Nire senarra bere anaiarekin hitz egiten du. Norekin 2