egin


Word

Dictionary

Phrases

 • Jertsea eskuz egin zen azaroan. NORTAZ 2
 • Hitz egin euskaraz! Commands 1
 • Espainieraz hitz egin! Commands 1
 • Hitz egin espainieraz hari! Dative Commands 1
 • Hitz egin ingelesez guri, mesedez! Dative Commands 1
 • Hitz egin euskaraz haiei! Dative Commands 1
 • Hitz egin espainieraz turista bati. Dative Commands 2
 • Hitz egin ingelesez Mikeli. Dative Commands 2
 • Hitz egin espainieraz turistei. Dative Commands 3
 • Hitz egin ingelesez sukaldariekin. Dative Commands 3
 • Azken astean nik barre egin nuen. Egin 1
 • Azken astean barre egin nuen. Egin 1
 • Nik barre egin nuen azken astean. Egin 1
 • Barre egin nuen azken astean. Egin 1
 • Azken astean zuk bisita egin zenuen. Egin 1
 • Azken astean bisita egin zenuen. Egin 1
 • Zuk bisita egin zenuen azken astean. Egin 1
 • Bisita egin zenuen azken astean. Egin 1
 • Azken astean hark dantza egin zuen. Egin 1
 • Azken astean dantza egin zuen. Egin 1
 • Hark dantza egin zuen azken astean. Egin 1
 • Dantza egin zuen azken astean. Egin 1
 • Azken astean guk eztul egin genuen. Egin 1
 • Azken astean dantza egin zuen. Egin 1
 • Guk dantza egin zuen azken astean. Egin 1
 • Dantza egin zuen azken astean. Egin 1
 • Azken astean zuek barre egin zenuten. Egin 1
 • Azken astean barre egin zenuten. Egin 1
 • Zuek barre egin zenuten azken astean. Egin 1
 • Barre egin zenuten azken astean. Egin 1
 • Azken astean haiek bisita egin zuten. Egin 1
 • Azken astean bisita egin zuten. Egin 1
 • Haiek bisita egin zuten azken astean. Egin 1
 • Bisita egin zuten azken astean. Egin 1
 • Atzo nik hots egin nuen. Egin 2
 • Atzo hots egin nuen. Egin 2
 • Nik hots egin nuen atzo. Egin 2
 • Hots egin nuen atzo. Egin 2
 • Atzo zuk irribarre egin zenuen. Egin 2
 • Atzo irribarre egin zenuen. Egin 2
 • Zuk irribarre egin zenuen atzo. Egin 2
 • Irribarre egin zenuen atzo. Egin 2
 • Atzo hark korri egin zuen. Egin 2
 • Atzo korri egin zuen. Egin 2
 • Hark korri egin zuen atzo. Egin 2
 • Korri egin zuen atzo. Egin 2
 • Atzo guk suge bat kosk egin genuen. Egin 2
 • Atzo zuek lan egin zenuten. Egin 2
 • Atzo lan egin zenuten. Egin 2
 • Zuek lan egin zenuten atzo. Egin 2
 • Lan egin zenuten atzo. Egin 2
 • Atzo haiek lo egin zuten. Egin 2
 • Atzo lo egin zuten. Egin 2
 • Haiek lo egin zuten atzo. Egin 2
 • Lo egin zuten atzo. Egin 2
 • Gaur goizean nik negar egin dut. Egin 3
 • Gaur goizean negar egin dut. Egin 3
 • Nik negar egin dut gaur goizean. Egin 3
 • Negar egin dut gaur goizean. Egin 3
 • Gaur goizean zuk oihu egin duzu. Egin 3
 • Gaur goizean oihu egin duzu. Egin 3
 • Zuk oihu egin duzu gaur goizean. Egin 3
 • Oihu egin duzu gaur goizean. Egin 3
 • Gaur goizean guk hitz egin euskaraz dugu. Egin 3
 • Gaur goizean hitz egin euskaraz dugu. Egin 3
 • Guk hitz egin euskaraz dugu gaur goizean. Egin 3
 • Hitz egin euskaraz dugu gaur goizean. Egin 3
 • Gaur goizean zuek amets egin ingelesez duzue? Egin 3
 • Gaur goizean amets egin ingelesez duzue? Egin 3
 • Zuek amets egin ingelesez duzue gaur goizean? Egin 3
 • Amets egin ingelesez duzue gaur goizean? Egin 3
 • Gaur goizean haiek hitz egin erdaraz dute? Egin 3
 • Gaur goizean hitz egin erdaraz dute? Egin 3
 • Haiek hitz egin erdaraz dute gaur goizean? Egin 3
 • Hitz egin erdaraz dute gaur goizean? Egin 3