Possessive Pronouns 1

Id: 81
source

Introduction

​Possessive Pronouns 1

Possessive Pronouns (Mine)

Possessive Adjjectives

 • In "6. This & To Whom" Possessive adjectives were introduced.
 • Example: Nire motxila gorria da.: My backpack is red.

  • nire: my
  • zure: your
  • bere: his/hers/its
  • gure: our
  • zuen: your (plural):
  • haien: their

Possessive Pronouns with a single object

 • Example: Motxila gorria nirea da.: The red backpack is mine.
 • Note that possessive pronouns take endings (-a, -ak) like nouns and adjectives.

  • nirea: mine
  • zurea: yours
  • berea: his/hers/its:
  • gurea: ours
  • zuena: yours (plural):
  • haiena: theirs

Vocabulary Possessive Pronouns 1

 • nirea: mine
 • zurea: yours
 • berea: his/hers/its
 • gurea: ours
 • zuena: yours (plural)
 • haiena: theirs
 • zein: which
 • motxila: : backpack

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
nirea mine ['iam1', 'iam2', 'iam3']
zurea yours ['you1', 'you2', 'you3']
berea his,hers,its ['he1', 'she3', 'he3']
gurea ours ['we1', 'we2', 'we3']
zuena yours (plural),you'alls,your ['you1', 'you2', 'you3']
haiena theirs ['they1', 'they2', 'they3']
zein which ['choice1', 'choice2', 'choice3']
motxila backpack ['backpack1', 'backpack2', 'backpack3']

Phrases

Boligrafoa beltza nirea da.
The black pen is mine.
Kotxe gorri hori nirea da.
That red car is mine.
Motxila hau nirea da.
This backpack is mine.
Aterki urdina nirea da.
The blue umbrella is mine.
Motxila berdea zurea da.
The green backpack is yours.
Zein motxila da zurea?
Which backpack is yours?
Zein boligrafoa da zurea.
Which pen is yours?
Zein aterkia da zurea?
Which umbrella is yours?
Kotxe grisa berea da.
The gray car is hers.
The gray car is his.
Motxila hori berea da.
That backpack is his.
That backpack is hers.
Zein arkatz da berea?
Which pencil is hers?
Which pencil is his?
Arkatz morea berea da.
The purple pencil is his.
The purple pencil is hers.
Zein etxea da gurea?
Which house is ours?
Etxe zuri berria gurea da.
The new, white house is ours.
Zein baloia da gurea?
Which ball is ours?
Bizikleta gorria gurea da.
The red bicycle is ours.
Zein erlojua da zuena?
Which watch is yours(plural)?
Which watch is yours?
Which watch is are you'alls?
Baloia zuria zuena da.
The white ball is yours(plural).
The white ball is yours.
The white ball is are you'alls.
Zein bizikleta da zuena?
Which bicycle is yours(plural)?
Which bicycle is yours?
Which bicycle is are you'alls?
Erloju laranja zuena da.
The orange watch is yours(plural).
The orange watch is yours.
The orange watch is are you'alls.
Zein liburua haiena da?
Which book is theirs?
Liburu horia zaharra haiena da.
The old yellow book is theirs.
Liburu hura haiena da.
That book over there is theirs.
Zein arropa da haiena?
Which clothing is theirs?
Arropa horia haiena da.
The yellow clothing is theirs.

Dictionary

EnglishBasque
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
backpack ('motxila',)
backpacks ('motxilak',)
belt ('gerriko',)
belts ('gerrikoak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
clothes ('arropak',)
clothing ('arropa',)
coat ('berokia',)
coats ('berokiak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
glasses ('betaurrekoak',)
gloves ('eskularruak',)
gray ('gris',)
green ('berde',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere', 'berea')
her ('bere',)
hers ('berea',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
hura ('hura',)
is ('da',)
it ('hura',)
its ('berea',)
look! ('begira!',)
mine ('nirea',)
new ('berri',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
of ('de',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
ours ('gurea',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
owls ('hontzak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
ring ('eraztun',)
rings ('eraztunk',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
shirt ('alkandora',)
shirts ('alkandorak',)
short ('labur',)
slow ('motel',)
small ('txiki',)
socks ('galtzerdiak',)
students' ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
theirs ('haiena',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
what ('zer',)
which ('zein',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
yellow ('hori',)
young ('gazte',)
yours ('zurea', 'zuena')
BasqueEnglish
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
arropak ('clothes',)
aterki ('umbrella',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
alkandora ('shirt',)
alkandorak ('shirts',)
altua ('tall',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
arropa ('clothing',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'her')
berea ('his', 'hers', 'its')
berokia ('coat',)
berokiak ('coats',)
berria ('new',)
betaurrekoak ('glasses',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
eraztun ('ring',)
eraztunak ('rings',)
ere ('also',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eskularruak ('gloves',)
eta ('and',)
etxe ('house',)
etxea ('house',)
ez ('not, no',)
galtzerdiak ('socks',)
gaztea ('young',)
gerriko ('belt',)
gerrikoak ('belts',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
gurea ('ours',)
gureak ('ours',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
haiena ('theirs',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleenak ("students'",)
itsusia ('ugly',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
motxila ('backpack',)
motxilak ('backpacks',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
nirea ('mine',)
nireak ('mine',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaharrak ('old',)
zein ('which',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zuena ('yours (plural)',)
zuenak ('yours (plural)',)
zurea ('yours',)
zureak ('yours',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)