NOREN 3

Id: 73
source

Introduction

NOREN (Possessive Genitive) 3

Whose umbrella?

The NOREN (Possessive Genitive) Case

Indefinite

 • Ending: -(r)en
 • If the owner ends in a consonant, add "-en" to the noun or last adjective in a noun phrase.
 • If the owner ends in a vowel, add "-ren" to the noun or last adjective in a noun phrase.
 • Examples:

  • EtxeREN - house's, MutilEN - boy's
  • Mutil batEN liburua da.: It is one boy's book.
  • Neska batEN liburuak dira.: They are one girl's books.

Proper names

 • Ending: - (r)en
 • If the owner ends in a consonant, add "-en" to the noun or last adjective in a noun phrase.
 • If the owner ends in a vowel, add "-ren" to the noun or last adjective in a noun phrase.
 • Examples:

  • MikelEN - Mikel's, AneaREN - Anea's
  • MikelEN liburua da.: It is Mikel's book.
  • AneaREN liburuak dira.: They are Anea's books.

NOREN - Whose?

 • If you want to ask "Whose is something?",
 • use "norena" (if there is a single definite object)

  • "Norena da liburua?": "Whose is the book?"
 • or Norenak (if there are several objects)

  • "Norenak dira liburuak?": Whose are the books?).

Vocabulary NOREN (Possessive Genitive) Case 3

 • Aitorren: Aitor's,of Aitor
 • Arantxaren: Arantxa's,of Arantxa
 • Josabaren: Josaba's,of Josaba
 • Jonen: Jon's,of Jon
 • Mirenen: Miren's,of Miren
 • noren: whose
 • akatza: pencil
 • boligrafo: pen
 • baloia: ball
 • bizikleta: bicycle
 • erloju: watch

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
Aitorren Aitor’s,of Aitor None
Arantxaren Arantxa’s,of Arantxa None
Josabaren Josaba’s,of Josaba None
Jonen Jon’s,of Jon None
Mirenen Miren’s,of Miren None
noren whose None
liburu book ['book1', 'book2', 'book3']
arkatz pencil ['pencil1', 'pencil2', 'pencil3']
boligrafo pen ['pen1', 'pen2', 'pen3']
baloi ball ['ball1', 'ball2', 'ball3']
bizikleta bicycle ['bicycle1', 'bicycle2', 'bicycle3']
erloju watch ['watch1', 'watch2', 'watch3']

Phrases

Aitorren ahuntza gizena da.
Aitor’s goat is fat.
The goat of Aitor is fat.
Arantxaren behiak gazteak dira.
Arantxa’s cows are young.
The cows of Arantxa are young.
Josabaren sagua argala zen.
Josaba’s mouse was thin.
The mouse of Josaba was thin.
Jonen oilaskoak altuak ziren.
Jon’s chickens were tall.
The chickens of Jon were tall.
Noren boligrafoa da?
Whose pen is it?
Nire lagunaren boligrafoa da.
It is my friend's pen.
It is the pen of my friend.
Zu Mirenen laguna zara?
Mirenen laguna zara?
Are you Miren’s friend?
Are you a friend of Miren?
Bai, ni Mirenen lagun naiz.
Bai, Mirenen lagun naiz.
Yes, I am Miren’s friend.
Yes I am a friend of Miren.
Norena da arkatza?
Whose is the pencil?
Whose pencil is it?
Mirenen arkatza da.
It is Miren’s pencil.
Noren baloia da?
Whose ball is it?
Zure lagunaren baloia da.
It is your friend's ball.
Is it the ball of your friend?
Norenak dira bizikletak?
Whose are the bicycles?
Whose bicycles are they?
Nire lagunen bizikletak dira.
They are my friends’ bicycles.
They are the bicycles of my friends.
Bere erlojua da.
It is his watch.
It is her watch.
Norena da liburua?
Whose is the book?
Whose book is it?
Nire erlojuak dira.
They are my watches.
Liburuak Mikelenak dira.
The books are Mikel’s.
Norenak dira liburuak?
Whose are the books?
Whose books are they?
Liburuak ikasleenak dira.
The books are the students'.

Dictionary

EnglishBasque
Aitor’s ('Aitorren',)
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Arantxa’s ('Arantxaren',)
Jon’s ('Jonen',)
Josaba’s ('Josabaren',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
cows ('behiak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
goat ('ahuntza',)
gray ('gris',)
green ('berde',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere',)
her ('bere',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
hura ('hura',)
is ('da',)
it ('hura',)
look! ('begira!',)
mouse ('sagua',)
new ('berri',)
not ('ez',)
now ('orain',)
of ('de',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
owls ('hontzak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
plural ('plurala',)
pretty ('polit',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
slow ('motel',)
small ('txiki',)
students' ('ikasleenak',)
tall ('altu',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
they ('haiek',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
what ('zer',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
yellow ('hori',)
yes ('bai',)
young ('gazte',)
BasqueEnglish
Aitorren ('Aitor’s',)
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Arantxaren ('Arantxa’s',)
Josabaren ('Josaba’s',)
Jonen ('Jon’s',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
ahuntza ('goat',)
aterki ('umbrella',)
arkatz ('pencil',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
altua ('tall',)
altuak ('tall',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
bai ('yes',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
behiak ('cows',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'her')
berria ('new',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
ere ('also',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
ez ('not',)
gaztea ('young',)
gazteak ('young',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleenak ("students'",)
itsusia ('ugly',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
sagua ('mouse',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)