NOREN 2

Id: 72
source

Introduction

NOREN (Possessive Genitive) 2

Whose umbrella?

The NOREN (Possessive Genitive) Case

Plural definite

 • Ending: -en
 • Examples: EtxeEN - the houses',MutilEN - boys'

  • MutilEN liburua gorria da.: The boys' book is red.
  • NeskEN liburuak gorriak dira.: The girls' books are red.
  • Note that if the subject ends in an "-a", you drop the "a" and and an "en" : neskEN.

Vocabulary NOREN (Possessive Genitive) Case 2

 • lagunen: friends', of the friends
 • medikuen: doctors', of the doctors
 • erizainen: nurses',of the nurses
 • arrotzen: strangers',of the strangers
 • camareroen: waiters', of the waiters
 • mutilen: boys',of the boys
 • nesken: girls', of the girls
 • sukaldarien: cooks', chefs', of the cooks, of the chefs
 • turistaren: tourists', of the tourists

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
lagunen friends’,of the friends ['friend1', 'friend2', 'friend2']
medikuen doctors’,of the doctors ['doctor1', 'doctor2', 'doctor3']
erizainen nurses’,of the nurses ['nurses1', 'nurses2', 'nurses3']
arrotzen strangers’,of the strangers ['who1', 'who2', 'who3']
camareroen waiters’,of the waiters ['waiters1', 'waiters2', 'waiters3']
mutilen boys’,of the boys ['boys1', 'boys2', 'boys3']
nesken girls’,of the girls ['girls1', 'girls2', 'girls3']
sukaldarien cooks’,chef’s,of the cooks,of the chefs ['chefs1', 'chefs2', 'chefs3']
turistaren tourist’s,of the tourists ['tourists1', 'tourists2', 'tourists3']

Phrases

Lagunen zaldia indartsua da.
The friends' horse is strong.
The horse of the friends is strong
Medikuen hontzak itsusiak ziren.
The doctors’ owls were ugly.
The owls of the doctors were ugly.
Erizainen txoriak jatorak dira.
The nurses’ birds are nice.
The birds of the nurses are nice.
Arrotzen sugeak luzeak ziren.
The strangers’ snakes were long.
The snakes of the strangers were long.
Camareroen oilaskoak motzak dira.
The waiters’ chickens are short.
The chickens of the waiters are short.
Mutilen arraina ahula zen
The boys’ fish was weak.
The fish of the boys was weak
Nesken ardiak onak dira.
The girls’ sheep are good.
The sheep of the girls are good.
Sukaldarien txerriak txarrak ziren.
The cooks’ pigs were bad.
The chefs’ pigs were bad.
The pigs of the cooks were bad.
The pigs of the chefs were bad.
Turisten ostatua zaharra da.
The tourists' mini-hotel is old.
The mini-hotel of the tourists is old.

Dictionary

EnglishBasque
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel’s ('Mikelenak (male name)',)
Miren’s ('Mirenen (female name)',)
Xabier’s ('Xabieren (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira',)
bad ('txarrak',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
boys’ ('mutilen',)
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chef’s ('sukaldarien',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
cooks’ ('sukaldarien',)
doctors’ ('medikuen',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver’s ('gidariaren',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
fish ('arraina',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
friends’ ('lagunen',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
girls’ ('nesken',)
good ('onak',)
gray ('gris',)
green ('berde',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere',)
her ('bere',)
horse ('zaldia',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
housewife’s ('etxekoandrearen',)
hura ('hura',)
is ('da',)
it ('hura',)
look! ('begira!',)
long ('luzeak',)
man’s ('gizonaren',)
mini-hotel ('ostatua',)
new ('berri',)
nice ('jatorak',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse’s ('erizainaren',)
nurses’ ('erizainen',)
of ('de',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
owls ('hontzak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
pigs ('txerriak',)
plural ('plurala',)
police officer’s ('poliziaren',)
pretty ('polit',)
priest’s ('apaizaren',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
sheep ('ardiak',)
short ('labur', 'motz')
slow ('motel',)
small ('txiki',)
snakes ('sugeak',)
strangers’ ('arrotzen',)
strong ('indartsua',)
students' ('ikasleenak',)
student’s ('ikaslearen',)
tall ('altu',)
teacher’s ('irakaslearen',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
they ('haiek',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
tourist’s ('turistaren',)
tourists' ('turisten',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
waiters’ ('camareroen',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
weak ('ahula',)
what ('zer',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
woman’s ('emakumearen',)
yellow ('hori',)
yes ('bai',)
young ('gazte',)
BasqueEnglish
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Mirenen ('Miren’s (female name)',)
Xabieren ('Xabier’s (male name)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikelenak ('Mikel’s (male name)',)
ahula ('weak',)
apaizaren ('the priest’s',)
aterki ('umbrella',)
arkatz ('pencil',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
altua ('tall',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
arraina ('fish',)
ardiak ('sheep',)
arrotzen ('strangers’',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
bai ('yes',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'her')
berria ('new',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
camareroen ('waiters’',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
emakumearen ('the woman’s',)
ere ('also',)
erizainaren ('the nurse’s',)
erizainen ('nurses’',)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxekoandrearen ('the housewife’s',)
ez ('not',)
gaztea ('young',)
gidariaren ('the driver’s',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gizonaren ('the man’s',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
indartsua ('strong',)
ikasleenak ("students'",)
ikaslearen ('the student’s',)
itsusia ('ugly',)
itsusiak ('ugly',)
jatorak ('nice',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
lagunen ('friends’',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
luzeak ('long',)
medikuen ('doctors’',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
mutilen ('boys’',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
nesken ('girls’',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
onak ('good',)
orain ('now',)
ostatua ('mini-hotel',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poliziaren ('the police officer’s',)
poltsak ('purses',)
sukaldarien ('cooks’', 'chef’s')
irakaslearen ('the teacher’s',)
sugeak ('snakes',)
txerriak ('pigs',)
turisten ("tourists'",)
turistaren ('tourist’s',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txarrak ('bad',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaldia ('horse',)
zen ('was',)
zer ('what',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)