NOREN 1

Id: 71
source

Introduction

NOREN (Possessive Genitive) 1

Whose umbrella?

The NOREN (Possessive Genitive) Case

Single definite

 • Ending: -aren
 • Examples:

  • EtxeAREN - the house's, MutilAREN - the boy's
  • MutilAREN liburua gorria da.: The boy's book is red.
  • NeskaREN liburuak gorriak dira.: The girl's books are red.
  • Note that if the subject ends in an "-a", you don't add a 2d "a": neskA.

Vocabulary NOREN (Possessive Genitive) Case 1

 • apaizaren: priest's, of the priest
 • etxekoandrearen: housewife's, of the housewife
 • emakumearen: woman's, of the woman
 • gidariaren: driver's, of the driver
 • gizonaren: man's, of the man
 • ikaslearen: student's, of the student
 • erizainaren: nurse's, of the nurse
 • poliziaren: police officer's, of the police officer

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
apaizaren priest's,of the priest ['priest1', 'priest2', 'priest3']
etxekoandrearen housewife's,of the housewife ['housewife1', 'housewife2', 'housewife3']
emakumearen woman's,of the woman ['woman1', 'woman2', 'woman3']
gidariaren driver's,of the driver ['driver1', 'driver2', 'driver3']
gizonaren man's,of the man ['man1', 'man2', 'man3']
irakaslearen teacher's,of the teacher ['teacher1', 'teacher2', 'teacher3']
ikaslearen student's,of the student ['student1', 'student2', 'student3']
erizainaren nurse's,of the nurse ['nurse1', 'nurse2', 'nurse3']
poliziaren police officer's,of the police officer ['police1', 'police2', 'police3']

Phrases

Apaizaren eliza polita eta zuria da.
The priest's church is pretty and white.
The church of the priest is pretty and white.
Etxekoandrearen etxea berria eta berdea da.
The housewife's house is new and green.
The house of the housewife is new and green.
Emakumearen katuak txikiak eta laranjak ziren.
The woman's cats were small and orange.
The cats of the woman were small and orange
Gidariaren autobusa horia eta motela da.
The driver's bus is yellow and slow.
The bus of the driver is yellow and slow.
Gizonaren txakurrak handiak eta beltzak ziren.
The man's dogs were big and black.
The dogs of the man were big and black.
Irakaslearen eskola urdina zen.
The teacher's school was blue.
The school of the teacher was blue.
Ikaslearen liburuak gorriak dira.
The student's books are red.
A student's books are red.
The books of the student are red.
The books of a student are red.
Erizainaren poltsa morea zen.
The nurse's purse was purple.
The purse of the nurse was purple.
A nurse's purse was purple.
The purse of a nurse was purple.
Poliziaren kotxea azkarra da.
The police officer's car is fast.
The car of the police officer is fast.
A police officer's car is fast.
The car of a police officer is fast.
A car of a police officer is fast.

Dictionary

EnglishBasque
Anitza's ('Anitzarenak (female name, plural object)',)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikel's ('Mikelenak (male name)',)
Miren's ('Mirenen (female name)',)
Xabier's ('Xabieren (male name)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira',)
ball ('baloi',)
balls ('baloiak',)
bicycle ('bizikleta',)
bicycles ('bizikletak',)
big ('handi',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
book ('liburu',)
books ('liburuak',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
church ('eliza',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver's ('gidariaren',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
friend ('laguna',)
friend's ('lagunen',)
friends' ('lagunaren',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
gray ('gris',)
green ('berde',)
hau ('hau',)
he ('hura',)
his ('bere',)
her ('bere',)
hotel ('hotel',)
hotels ('hotelak',)
house ('etxea',)
housewife's ('etxekoandrearen',)
hura ('hura',)
is ('da',)
it ('hura',)
look! ('begira!',)
man's ('gizonaren',)
new ('berri',)
not ('ez',)
now ('orain',)
nurse's ('erizainaren',)
of ('de',)
officer's ('ofizialaren',)
old ('zahar',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
over ('amaitu',)
owl ('hontza',)
owls ('hontzak',)
pen ('boligrafo',)
pencil ('arkatza',)
pencils ('arkatzak',)
pens ('boligrafoak',)
plural ('plurala',)
police ('polizia',)
police officer's ('poliziaren',)
pretty ('polit',)
priest's ('apaizaren',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
red ('gorri',)
school ('eskola',)
she ('hura',)
short ('labur',)
slow ('motel',)
small ('txiki',)
students' ('ikasleenak',)
student's ('ikaslearen',)
tall ('altu',)
teacher's ('irakaslearen',)
that ('hori', 'hura')
the ('-a',)
there ('hor',)
these ('hauek',)
they ('haiek',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
this ('hau',)
those ('haiek', 'horiek')
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
umbrella ('aterki',)
umbrellas ('aterkiak',)
was ('zen',)
watch ('erloju',)
watches ('erlojuak',)
were ('ziren',)
what ('zer',)
white ('zuri',)
who ('nor',)
whose ('noren',)
woman's ('emakumearen',)
yellow ('hori',)
yes ('bai',)
young ('gazte',)
BasqueEnglish
Anitzarenak ("Anitza's (female name, plural object)",)
Mirenen ("Miren's (female name)",)
Xabieren ("Xabier's (male name)",)
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
Mikelenak ("Mikel's (male name)",)
apaizaren ("the priest's",)
aterki ('umbrella',)
arkatz ('pencil',)
arkatza ('pencil',)
arkatzak ('pencils',)
altua ('tall',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
argala ('thin',)
aterkia ('umbrella',)
aterkiak ('umbrellas',)
autobus ('bus',)
autobusa ('bus',)
azkarra ('fast',)
bai ('yes',)
baina ('but',)
baloi ('ball',)
baloia ('ball',)
baloiak ('balls',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
beltzak ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
bere ('his', 'her')
berria ('new',)
bizikleta ('bicycle',)
bizikletak ('bicycles',)
boligrafo ('pen',)
boligrafoa ('pen',)
boligrafoak ('pens',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
eliza ('church',)
emakumearen ("the woman's",)
ere ('also',)
erizainaren ("the nurse's",)
erloju ('watch',)
erlojua ('watch',)
erlojuak ('watches',)
eskola ('school',)
eta ('and',)
etxea ('house',)
etxekoandrearen ("the housewife's",)
ez ('not',)
gaztea ('young',)
gidariaren ("the driver's",)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gizonaren ("the man's",)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gorriak ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
haiek ('those over there, plural of hura', 'they')
handia ('big',)
handiak ('big',)
hau ('this',)
hauek ('These, plural of hau',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('that', 'yellow')
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
horiek ('Those, plural of hori',)
hotel ('hotel',)
hotelak ('hotels',)
hura ('that over there', 'he', 'she', 'it')
ikasleenak ("students'",)
ikaslearen ("the student's",)
itsusia ('ugly',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
lagun ('friend',)
laguna ('friend',)
lagunen ("friend's",)
lagunaren ("friend's",)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
liburu ('book',)
liburua ('a book',)
liburua ('books',)
liburuak ('books',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
nor ('who',)
noren ('whose',)
norena ('whose',)
norenak ('whose (plural)',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poliziaren ("the police officer's",)
poltsak ('purses',)
irakaslearen ("the teacher's",)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txikia ('small',)
txikiak ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zen ('was',)
zer ('what',)
ziren ('were',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)