Animals 2

Id: 52
source

Introduction

‚ÄčAnimaliak 2

Basque names of common animals

  • The Basque region is largely agriculture, so you are going to see animals.

Vocabulary Animaliak 2

  • ahuntz: goat
  • ardi: sheep
  • arrain: fish
  • behi: cow
  • sagu: mouse
  • suge: snake
  • txerri: pig
  • zaldi: horse
  • marroi - brown

Go Back to Home Page!

source

Words

BasqueEnglishImages
ahuntz goat ['goat1', 'goat2', 'goat3']
ardi sheep ['sheep1', 'sheep2', 'sheep3']
arrain fish ['fish1', 'fish2', 'fish3']
behi cow ['cow1', 'cow2', 'cow3']
sagu mouse ['mouse1', 'mouse2', 'mouse3']
suge snake ['snake1', 'snake2', 'snake3']
txerri pig ['pig1', 'pig2', 'pig3']
zaldi horse ['horse1', 'horse2', 'horse3']
marroi brown ['brown1', 'brown2', 'brown3']

Phrases

Zu sagua zara.
Sagua zara.
You are a mouse.
You are the mouse.
Behia marroia da.
The cow is brown.
A cow is brown.
Ardiak zuriak edo beltzak dira.
The sheep are white or black
Sheep are white or black.
Ahuntzak beltzak dira.
The goats are black.
Goats are black.
Gida suge horia zen.
The guide was a yellow snake.
A guide was a yellow snake.
Gidaria txerria da.
The driver is a pig.
Behiak dira. Ez dira ahuntzak.
They are cows. They are not goats.
Zuek txerri altuak eta ardi motzak zarete.
Txerri altuak eta ardi motzak zarete.
You(plural) are tall pigs and short sheep.
You'll are tall pigs and short sheep.
You are tall pigs and short sheep.
You(plural) are the tall pigs and the short sheep.
You'll are the tall pigs and the short sheep.
You are the tall pigs and the short sheep.
Hura txoria da, ez arraina.
It is a bird, not a fish.
It is the bird, not the fish.
Zaldia animalia da?
Is a horse an animal?
Is the horse an animal?
Bai. Zaldiak animalia handiak dira.
Yes. Horses are big animals.
Ahuntza ez da txoria.
A goat is not a bird.
The goat is not a bird.
The goat is not the bird.
A goat is not the bird.
Arraina txoria da? Ez da.
Is a fish a bird? It is not.
Is the fish a bird? It is not.
Is the fish the bird? It is not.
Is a fish the bird? It is not.
Arraina ez da sugea.
A fish is not a snake.
The fish is not a snake.
The fish is not the snake.
A fish is not the snake.
Ez da ardia, baizik ahuntz bat.
It is not a sheep, but rather a goat.
It is not the sheep, but rather a goat.
It is not the sheep, but rather the goat.
It is not a sheep, but rather the goat.
Behia ez da apaiza.
A cow is not a priest.
The cow is not the priest.

Dictionary

EnglishBasque
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
a ('-a',)
also ('ere',)
an ('-ak',)
and ('eta',)
animal ('animalia',)
animals ('animaliak',)
are ('dira', 'zara', 'zarete')
big ('handi',)
big ('handiak',)
bird ('txoria',)
birds ('txoriak',)
black ('beltz',)
blue ('urdin',)
boy ('mutil',)
boys ('mutilak',)
brown ('marroia',)
bus ('autobusa',)
but ('baina',)
car ('kotxea',)
cars ('kotxeak',)
cat ('katu',)
cats ('katuak',)
chicken ('oilasko',)
chickens ('oilaskoak',)
cow ('behi',)
cows ('behiak',)
dog ('txakur',)
dogs ('txakurrak',)
driver ('gidaria',)
fast ('azkar',)
fat ('gizena',)
fish ('arrain',)
girl ('neska',)
girls ('neskak',)
goat ('ahuntz',)
goats ('ahuntzak',)
gray ('gris',)
green ('berde',)
guide ('gida',)
horse ('zaldi',)
horses ('zaldiak',)
is ('da',)
it ('hura',)
look! ('begira!',)
mice ('saguak',)
mouse ('sagu',)
new ('berri',)
no ('ez',)
not ('ez',)
now ('orain',)
old ('zahar',)
old ('zaharra',)
one ('bat',)
orange ('laranja',)
owl ('hontza',)
owls ('hontzak',)
pig ('txerri',)
pigs ('txerriak',)
pretty ('polit',)
priest ('apaiza',)
purple ('morea',)
purse ('poltsa',)
purses ('poltsak',)
rather ('baizik',)
red ('gorri',)
sheep ('ardi',)
short ('labur', 'motz')
slow ('motel',)
small ('txiki',)
snake ('suge',)
snakes ('sugeak',)
tall ('altu',)
the ('-a',)
there ('hor',)
they ('haiek',)
thin ('argal',)
turtle ('dortoka',)
turtles ('dortokak',)
ugly ('itsusi',)
was ('zen',)
white ('zuri',)
yellow ('hori',)
yes ('bai',)
you ('zu', 'zuek')
you(plural) ('zuek',)
young ('gazte',)
you'll ('zuek',)
BasqueEnglish
Lili ('Lili (LibreLingo Turtle)',)
ahuntz ('goat',)
ahuntza ('a goat',)
ahuntzak ('goats',)
altua ('tall',)
altuak ('tall',)
animalia ('animal',)
animaliak ('animals',)
apaiza ('priest',)
ardi ('sheep',)
ardia ('a sheep',)
ardiak ('sheep (plural)',)
argala ('thin',)
arrain ('fish',)
arraina ('a fish',)
arrainak ('fish(plural)',)
azkarra ('fast',)
bai ('yes',)
baina ('but',)
baizik ('rather',)
bat ('one',)
begira! ('look!',)
behi ('cow',)
behia ('a cow',)
behiak ('cows',)
beltz ('black',)
beltza ('black',)
beltzak ('black',)
berde ('green',)
berdea ('green',)
berdeak ('green',)
berria ('new',)
da ('is',)
dira ('are',)
dortoka ('a turtle',)
dortokak ('turtles',)
ere ('also',)
eta ('and',)
ez ('not, no',)
gaztea ('young',)
gida ('guide',)
gidaria ('driver',)
gizen ('fat',)
gizena ('fat',)
gorri ('red',)
gorria ('red',)
gris ('gray',)
grisa ('gray',)
grisak ('gray',)
haiek ('they',)
handia ('big',)
handiak ('big',)
hontz ('owl',)
hontza ('owl',)
hontzak ('owls',)
hori ('yellow',)
horia ('yellow',)
horiak ('yellow',)
hura ('it',)
itsusia ('ugly',)
katu ('cat',)
katua ('a cat',)
katuak ('cats',)
kotxe ('car',)
kotxea ('car',)
kotxeak ('cars',)
laburra ('short',)
laburrak ('short',)
laranja ('orange',)
laranjak ('orange',)
marroia ('brown',)
morea ('purple',)
motela ('slow',)
motz ('short',)
motza ('short',)
motzak ('short',)
mutila ('boy',)
mutilak ('boys',)
neska ('girl',)
neskak ('girls',)
oilasko ('chicken',)
oilaskoa ('a chicken',)
oilaskoak ('chickens',)
orain ('now',)
polita ('pretty',)
poltsa ('purse',)
poltsak ('purses',)
sagu ('mouse',)
sagua ('a mouse',)
saguak ('mice',)
suge ('snake',)
sugea ('a snake',)
sugeak ('snakes',)
txakur ('dog',)
txakura ('a dog',)
txakurrak ('dogs',)
txerri ('pig',)
txerria ('a pig',)
txerriak ('pigs',)
txikia ('small',)
txoria ('bird',)
txoriak ('birds',)
urdin ('blue',)
urdina ('blue',)
urdinak ('blue',)
uso ('pigeon',)
usoa ('a pigeon',)
usoak ('pigeons',)
zahara ('old',)
zaharra ('old',)
zaldi ('horse',)
zaldia ('a horse',)
zaldiak ('horses',)
zara ('are',)
zarete ('are',)
zen ('was',)
zu ('you',)
zuek ('you(plural)',)
zuri ('white',)
zuria ('white',)
zuriak ('white',)