sagt


Word

Dictionary

Phrases

  • Die Frau sagt hallo Hello
  • Die Frau sagt hi Hello
  • Die Frau sagt guten Tag Hello
  • Der Mann sagt hallo Hello
  • Der Mann sagt hi Hello
  • Der Mann sagt guten Tag Hello