daki


Word

Dictionary

Phrases

  • Mikelek ez daki nola kotxea gidatzen. Jakin 1
  • Mikelek ez daki kotxea gidatzen. Jakin 1
  • Anitzak ez daki nola alemanez hitz egiten. Jakin 1
  • Anitzak ez daki alemanez hitz egiten. Jakin 1
  • Arrotzak daki nola frantsesa irakurtzen. Jakin 2
  • Arrotzak daki frantsesa irakurtzen. Jakin 2
  • Dortokak daki nola abesten. Jakin 2
  • Dortokak daki abesten. Jakin 2